Investointitaso ennätyskorkealle

Helsingin ensi vuoden budjetissa kunnallisvero säilyy 18 prosentissa ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan resursseja lisätään eniten.

KAUPUNGIN talousarviossa investoinnit nousevat uuteen ennätykseen, lähes 1,1 miljardiin euroon. Luvussa ovat mukana myös kaupungin liikelaitokset. Investoinneilla turvataan Helsingin kestävä kasvu. Suurimmat yksittäiset satsaukset tehdään raideliikenteeseen. Raide-Jokeriin käytetään 100,9 miljoonaa euroa, Kruunusillat-hankkeeseen 53,1 miljoonaa euroa ja Kalasatama-Pasila-hankekokonaisuuteen 37,5 miljoonaa euroa. Myös Sörnäistentunnelin suunnitteluun ja toteutukseen on varattu vuodelle 2022 määrärahaa 13,2 miljoonaa euroa. Muita isoja investointikohteita ovat uudisrakentaminen ja talojen peruskorjaukset.

Kaupunki jatkaa henkilöstön palkkakehitysohjelmaa, johon talousarvioehdotuksessa ohjataan ensi vuonna yhteensä viisi miljoonaa euroa. Palkkakehitysohjelmalla voidaan korottaa palkkoja niillä aloilla, joihin kaupungilla on haasteita saada osaavaa henkilöstöä.

Kaikkien toimialojen käytettävissä olevat resurssit kasvavat. Suurin kasvu on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, jonka menot kasvavat 5,1 prosenttia verrattuna kuluvaan vuoteen. Keskimääräinen lapsikohtainen raha ensi vuodelle kasvaa noin 550 eurolla.

HELSINGIN talousarviota on laadittu Suomen toipuessa globaalista pandemiasta. Helsinki on hoitanut talouttaan vastuullisesti, minkä ansiosta koronapandemian aikanakin kaupunki on kyennyt panostamaan palveluihin ja investoimaan, eikä taloudelliseen äkkijarrutukseen ole ollut tarvetta.

Suurten investointien vuoksi valtuustokauden aikana kaupungin velka asukasta kohti tulee kasvamaan, mutta kaupungin talous on tähänastisenvahvan kasvun ansiosta hyvällä pohjalla, mikä mahdollistaa harkitun riskinoton. Mikäli talouskasvu ja verotulojen kehitys eivät toteudu tavoitellusti, kaupunki varautuu tasapainottamaan talouttaan.

KAUPUNGIN menot kasvavat ensi vuonna 5,7 prosenttia verrattuna tämän vuoden talous-arvioon.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa kunnallisveroprosentti 18,0 pysyy ennallaan. Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2022 arvioidaan 2 950 miljoonaa euroa. Tämä on 3,5 prosenttia vuoden 2021 ennustetta enemmän.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2022 on arvioitu 300 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 kiinteistöveroprosentit ehdotetaan Helsingissä pidettäväksi vuoden 2021 tasolla.

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarviosta 8. joulukuuta.

Koronasta toipumiseen oma paketti

Koronasta toipumiseen varataan kertaluontoisesti yhteensä 70 miljoonaa euroa vuosille 2022 ja 2023. Koronapaketti jakautuu toimialojen välillä seuraavasti: 45 miljoonaa sosiaali- ja terveysmenoihin, 17 miljoonaa kasvatukseen ja koulutukseen sekä 8 miljoonaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Poimintoja talousarvioehdotuksesta

  • Kaupunki ottaa käyttöön ensi vuonna terapiatakuun.
  • Liikunta- ja ulkoilualueiden kehittämiseen ohjataan 7,5 miljoonaa euroa lisää. Yhteensä investoidaan 17,5 miljoonaa euroa.
  • Malmille, Mellunkylään ja Malminkartano-Kannelmäkeen rakennetaan lisää asuntoja ja alueista tehdään viihtyisämpiä.
  • Finlandia-talon peruskorjaus, yli 120 miljoonaa euroa.
  • Kymmenvuotiskaudella 2022–2031 rakennetaan lähes 50 uutta erillistä tai koulun yhteydessä toimivaa päiväkotia.