2.4.3 Rahoitusosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

(Alla olevien taulukoiden luvut on ilmoitettu tuhansina euroina)

9 Rahoitusosa

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot204 8440204 84474 043-130 8010
Menot-446 6430-446 643-216 842229 801-29 211
Netto-241 7990-241 799-142 79999 000-29 211

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot204 8440204 84474 043-130 8010
Menot-446 6430-446 643-216 842229 801-29 211
Netto-241 7990-241 799-142 79999 000-29 211

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, KHN käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot17 783017 78317 78740
Menot-10 0000-10 000-1899 8110
Netto7 78307 78317 5989 8150

9 01 02 Muu antolainaus, KHN käytettäväksi

Tulot, 1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset000990
Muiden antolainojen lyhennykset3 68303 6834 2765930
Helen Oy:n lainojen lyhennykset20 600020 60020 60000
Helsingin Sataman lainojen lyhennykset19 600019 60019 60000
HKL:n lainojen lyhennykset18 688018 6881 988-16 7000
Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset1 37001 3701 6642940
HSY lainojen lyhennykset8 12008 1208 12000
Tulot yhteensä72 061072 06156 257-15 8040
Menot, 1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Lainojen myöntäminen kouluille-7 0000-7 000-5 9181 082-6 505
Muut koululainat00000-10 000
Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten-1 5000-1 500-1391 361-206
Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten-500-500500
Liikelaitosten lainat-266 5930-266 593-90 000176 5930
Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi-1 8000-1 800-1 6761250
Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille-72 7000-72 700-45 46527 235-12 500
Menot yhteensä-349 6430-349 643-143 197206 446-29 211
NettoTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Netto-277 5820-277 582-86 941190 642-29 211

Liikenneliikelaitoksen kalustoinvestointeja koskeva lainatarve toteutettiin kaupungin sisäisellä lainajärjestelyllä. Sisäinen lainaus toteutui 176,6 miljoonaa euroa arvioitua pienempänä. Liikenneliikelaitos nosti sisäistä lainaa vaunukalustoinvestointeihin 90,0 miljoonaa euroa. Muu osa HKL:n investoinneista rahoitettiin liikelaitoksen sisäisen käyttötilin kautta.

9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot115 0000115 0000-115 0000
Menot yhteensä-87 0000-87 000-73 45613 5440
Netto28 000028 000-73 456-101 4560

Kaupungin pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 86,5 miljoonaa euroa, ja uutta lainanottoa lykättiin edelleen vahvana säilyneen maksuvalmiuden turvin. Kaupungin lainakanta (sisältäen liikenneliikelaitoksen ulkoiset lainat) oli vuoden lopulla 1 013,6 miljoonaa euroa. Lainakannan lyhennykset rahoitettiin kertyneistä rahavaroista.

Kaupungin taseen rahat ja pankkisaamiset -erä sisältää myös kaupungin konsernitiliin kuuluvien yhteisöjen tilivarat kaupungin konsernitilillä. Kaupungin velka edellä mainituille yhteisöille näiden varoista konsernitilillä näkyy kaupungin taseessa vastaavasti lyhytaikaisten velkojen määrässä. Kaupungin konsernitilillä oli tytäryhteisöjen varoja vuoden lopussa yhteensä 332,8 miljoonaa euroa.