1.7 Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 376 976 075,00 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

LiikelaitosYli- / alijäämä2019 euroa
Liikenneliikelaitos (HKL)ylijäämä2 830 462,34
Palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki)ylijäämä2 979 560,21
Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa)ylijäämä711 710,66
Työterveysliikelaitos (Työterveys Helsinki)ylijäämä354 274,15
Rakentamispalveluliikelaitos (Stara)ylijäämä5 745 724,16

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mukaisen ko. rahaston rahastopääomaan.

RahastoYli- / alijäämä2019 euroa
Asuntotuotantorahastoylijäämä2 462 403,58
Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoylijäämä3 688,15
Vakuutusrahastoylijäämä1 183 138,98
Innovaatiorahastoalijäämä-3 128 712,57

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

2019 euroa
Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä5 266 731,51
Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotannon tilikauden tuloksesta3 618 971,00
Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä4 095 005,78
Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan840 939,63
Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin366 606 450,95