3.4 Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma

1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Toimintatuotot3 739 6743 551 633
Toimintakulut-6 076 784-5 797 476
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta (-)16 81714 523
TOIMINTAKATE-2 320 294-2 231 320
Verotulot3 493 7323 416 582
Valtionosuudet233 329197 861
Rahoitustuotot ja -kulut, 1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Korkotuotot22 90820 613
Muut rahoitustuotot8 9847 960
Korkokulut-60 129-61 488
Muut rahoituskulut-1 4807 798
-29 717-25 117
VUOSIKATE01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
VUOSIKATE1 377 0501 358 006
Poistot ja arvonalentumiset, 1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Suunnitelman mukaiset poistot-824 773-777 801
Omistuksen eliminointierot-9 428-2 600
Arvonalentumiset-635-100
-834 836-780 501
1 000 euroa01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Satunnaiset erät-50-18 391
TILIKAUDEN TULOS542 165559 114
Tilinpäätössiirrot1 5222 050
Tilikauden verot-24 319-15 145
Laskennalliset verot-15 729-18 959
Vähemmistöosuudet951 311
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)503 733528 372
Konsernituloslaskelman tunnusluvut01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Toimintatuotot/ Toimintakulut, prosenttia61,561,3
Vuosikate/Poistot, prosenttia166,8174,6
Vuosikate, euroa/asukas2 1082 096
Asukasmäärä653 400648 042