3.4 Helsingfors stadskoncerns resultaträkning

1 000 euro01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Verksamhetsintäkter3 739 6743 551 633
Omkostnader-6 076 784-5 797 476
Andel av dottersammanslutningarnas vinst/förlust (-)16 81714 523
VERKSAMHETSBIDRAG-2 320 294-2 231 320
Skatteintäkter3 493 7323 416 582
Statsandelar233 329197 861
Finansiella intäkter och kostnader, 1 000 euro01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Ränteintäkter22 90820 613
Övriga finansiella intäkter8 9847 960
Räntekostnader-60 129-61 488
Övriga finansiella kostnader-1 4807 798
-29 717-25 117
Årsbidrag01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Årsbidrag1 377 0501 358 006
Avskrivningar och nedskrivningar, 1 000 euro01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Avskrivningar enligt plan-824 773-777 801
Differens vid eliminering av innehav-9 428-2 600
Nedskrivningar-635-100
-834 836-780 501
1 000 euro01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Extraordinära poster-50-18 391
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT542 165559 114
Bokslutsdispositioner1 5222 050
Räkenskapsperiodens skatter-24 319-15 145
Latent skatt-15 729-18 959
Minoritetsandelar951 311
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)503 733528 372
Koncernresultaträkningens nyckeltal, 1 000 euro01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, procent61,561,3
Årsbidrag/avskrivningar, procent166,8174,6
Årsbidrag, euro/invånare2 1082 096
Invånarantal653 400648 042