4.5 Miljöansvar

41. Eventuell miljöskuld

1 000 euroStaden 2019Staden 2018
Iståndsättning av tidigare soptippar19 00019 200
Sanering av mark3 2003 200
Helsingfors stad publicerar årligen en miljörapport. I miljörapportern beskrivs hur stadens miljömålsättningar har uppfyllts och verksamhetens miljökonsekvenser samt ekonomiska nyckeltal från miljöbokföringen.