2.4.2 Jämförelse av utfallet för budgetens finansieringsdel

Jämförelsen av utfallet för finansieringsdelen enligt budgeten skiljer sig från den officiella finansieringsanalysen genom att inkomsterna och utgifterna för de kommunala affärsverken och fonderna som behandlas som självständiga balansenheter inte är med, och genom att stadens interna poster inte har eliminerats.

Jämförelse av utfallet för finansieringsdelen enligt Helsingfors stads budget

Kassaflöde från verksamheten

Inkomstfinansiering, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
Årsbidrag 696 603602 176675 59273 416112-94 709
Extraordinära poster-18 412000..0
Korrektivposter i inkomstfinansieringen-107 169-96 054-189 907-93 8531980
Investeringarnas kassaflöde, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
Investeringsutgifter -516 027-609 319-639 940-30 621105-169 556
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna11 93313 62510 894-2 731800
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva133 217114 967180 99566 0281570
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDEUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
200 14525 39537 63412 239148-264 265

Kassaflöde från finansiering

Ändringar i utlåning, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
Ökning av utlåning-145 595-359 643-143 386216 25740-29 211
Minskning av utlåning66 34989 84474 043-15 801820
Ändring av lån, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
Ökning av långfristiga lån0115 0000-115 00000
Minskning av långfristiga lån-92 764-87 000-73 45613 544840
Ändringar i eget kapital0000..0
Övriga förändringar i likviditeten −98 151131 797−11 589−143 386−90
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING-270 161-110 002-154 388-44 386140-29 211
EFFEKT PÅ LIKVIDITETEN-70 016-84 607-116 754-32 147138-293 476