6 Underskrifter och revisionsanteckning

Helsingfors den 23 mars 2020

HELSINGFORS STADSSTYRELSE

Kaisa Hernberg

Nasima Razmyar

Veronika Honkasalo

Daniel Sazonov

Terhi Koulumies

Tomi Sevander

Pia Pakarinen

Anni Sinnemäki

Mika Raatikainen

Sanna Vesikansa

Marcus Rantala

Anna Vuorjoki

Wille Rydman

Ozan Yanar

Jan Vapaavuori ( borgmästare och styrelsens ordförande)

REVISIONSANTECKNING

En berättelse över verkställd revision har getts idag.

Helsingfors den 29 april 2020

KPMG Oy Ab, Revisionssamfund

Jorma Nurkkala - OFR, CGR