3.6 Helsingfors stads koncernbalans

Aktiva

Bestående aktiva

Immateriella tillgångar, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
Immateriella rättigheter40 21959 625
Övriga utgifter med lång verkningstid198 745203 355
Förskottsbetalningar7 9087 946
246 872270 925
Materiella tillgångar, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
Mark- och vattenområden3 429 4823 328 928
Byggnader6 266 6246 032 715
Fasta konstruktioner och anordningar2 694 1952 575 088
Maskiner och inventarier1 374 9111 378 441
Övriga materiella tillgångar23 58823 387
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar1 736 8551 277 670
15 525 65514 616 229
Placeringar, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
Andelar i intressesamfund285 092272 871
Övriga aktier och andelar473 765484 078
Övriga lånefordringar474 043478 189
Övriga fordringar2 8792 902
1 235 7791 238 040
Förvaltade medel31.12.201931.12.2018
526 163542 538

Rörliga aktiva

Rörliga aktiva, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
Omsättningstillgångar105 595123 485
Fordringar, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
Långfristiga fordringar129 010128 390
Kortfristiga fordringar482 863458 651
611 873587 041
Rörliga aktiva, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
Finansiella värdepapper717 705105 929
Kassa och bank777 5921 402 991
Aktiva sammanlagt31.12.201931.12.2018
19 747 23318 887 178

Passiva

Eget kapital

Eget kapital, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
Grundkapital2 972 4072 972 407
Stiftelsernas grundkapital7 0157 015
Uppskrivningsfond1 801 6611 803 300
Övriga egna fonder1 000 028962 469
Övrigt eget kapital734 105734 105
Överskott/underskott (-) från tidigare räkenskapsperioder5 220 7224 721 234
Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-)503 733528 372
12 239 67111 728 901

Minoritetsandelar

Minoritetsandelar31.12.201931.12.2018
151 33890 444

Avsättningar

Avsättningar, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
Avsättningar för pensioner68 001102 113
Övriga avsättningar37 10737 134
105 108139 246

Förvaltat kapital

Förvaltat kapital, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
568 285599 631

Främmande kapital

Långfristigt, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
Långfristigt räntebärande främmande kapital4 855 3414 654 445
Långfristigt räntefritt främmande kapital130 927112 907
4 986 2684 767 353
Kortfristigt, 1 000 euro31.12.201931.12.2018
Kortfristigt räntebärande främmande kapital315 922329 378
Kortfristigt räntefritt främmande kapital1 380 6411 232 226
1 696 5631 561 603
Främmande kapital sammanlagt31.12.201931.12.2018
6 682 8316 328 956
PASSIVA SAMMANLAGT31.12.201931.12.2018
19 747 23318 887 178
Koncernbalansens nyckeltal31.12.201931.12.2018
Självförsörjningsgrad, procent62,762,6
Relativ skuldsättning, procent88,687,4
Ackumulerat överskott, euro5 724 4555 249 605
Ackumulerat överskott, euro/invånare8 7618 101
Koncernens lån, 31.12, 1 000 euro,5 171 2634 983 823
Koncernens lån, euro/invånare7 9147 691
Koncernens lån och hyresgarantier, 31.12, 1 000 euro,5 769 4775 663 071
Koncernens lån och hyresgarantier, euro/invånare8 8308 739
Koncernens lånefordringar, 31.12, 1 000 euro,474 043478 189
Koncernens lånefordringar, euro/invånare726738