2.2.1 Jämförelse av utfall för Helsingfors stads finansieringsanalys

Verksamhetsinkomster, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Försäljningsinkomster355 971331 905337 9566 0511020
Avgiftsinkomster226 855211 489230 80119 3121090
Understöd och bidrag45 05641 05752 72511 6681280
Hyresinkomster366 846386 618387 6701 0521000
Övriga verksamhetsinkomster 160 332139 372196 02356 651141-800
1 155 0601 110 4411 205 17594 734109-800
Verksamhetsinkomster, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Tillverkning för eget bruk163 192140 247176 55836 3111260
Verksamhetsutgifter, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Löner-1 372 451-1 414 499-1 402 21112 28899-7 310
Lönebikostnader-389 344-398 873-361 93536 93891-2 190
Köpta tjänster -1 772 720-1 868 031-1 967 058-99 027105-77 817
Material, förnödenheter och varor-206 980-198 330-209 185-10 855105-3 300
Understöd-310 104-325 770-317 9767 79498-3 292
Hyresutgifter-222 588-240 808-218 60822 200910
Övriga verksamhetsutgifter -18 633-19 118-23 243-4 1251220
-4 292 820-4 465 428-4 500 216-34 788101-93 909

Verksamhetsbidrag

VerksamhetsbidragUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Verksamhetsbidrag-2 974 568-3 214 740-3 118 48396 25797-94 709
Skatteintäkter och statsandelar Utfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Skatteintäkter3 416 5823 578 0003 493 731-84 269980
Statsandelar197 308196 000232 77636 7761190
3 613 8903 774 0003 726 507-47 493990
Finansiella inkomster och utgifterUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Ränteinkomster77 73977 07077 8077371010
Övriga finansiella inkomster52 45943 44972 51229 0631670
Ränteutgifter-16 870-20 406-16 5863 820810
Övriga finansiella utgifter-654-1 800-3451 455190
112 67498 313133 38835 0751360

Årsbidrag

ÅrsbidragUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Årsbidrag751 996657 573741 41283 839113-94 709
Avskrivningar och nedskrivningarUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Avskrivningar enligt plan-346 801-374 441-364 43610 005970
Extraordinära posterUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Extraordinära utgifter -18 412000...0

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultatUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Räkenskapsperiodens resultat386 783283 132376 97693 844133-94 709
Räkenskapsperiodens resultatUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Ändring av avskrivningsdifferens-1 3082 647-271-2 918-100
Ändring av reserveringar1 015-4 544-2 6991 845590
Ökning av fonder-8 2230-8 563-8 563..0
Minskning av fonder28 3283 40013 78510 3854057 343
19 8121 5032 2527491507 343
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)Utfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)406 595284 635379 22894 593133-87 366

Stadens externa omkostnader var 34,8 miljoner euro högre än budgeterat, en ökning på 4,8 procent jämfört med föregående år. Utgifterna enligt det ekonomiska målet som mäts enligt driftsekonomins verksamhetsutgifter i stadsstrategin ökade med ca 5 procent 2019, alltså närmare dubbelt i förhållande till det strategiska målet (i denna jämförelse bör man observera att de olika budgetmomentens utgifter enligt det ekonomiska målet hade fastställts enligt den ändrade kostnadsnivån och tillväxttakten för befolkningen vid budgetberedningen).