5.2 Övriga separata enheters bokslutskalkyler

Bostadsproduktionsfonden

RESULTATRÄKNING01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Affärsverksamhetens övriga intäkter17 016 262,0518 882 550,45
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor−5 624,21−26 099,87
Köpta tjänster−1 967 430,51−1 354 814,53
−1 973 054,72−1 380 914,40
Affärsverksamhetens övriga kostnader−14 846 748,77−27 898 080,26
RÖRELSEÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)196 458,56−10 396 444,21
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter2 189 778,302 102 453,30
Övriga finansiella intäkter94 967,18115 009,27
Övriga finansiella kostnader−18 800,46−87 482,45
2 265 945,022 129 980,12
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder−2 462 403,588 266 464,09
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)0,000,00

FINANSIERINGSANALYS20192018
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE  
Rörelseöverskott (-underskott)196 458,56−10 396 444,21
Finansiella intäkter och kostnader2 265 945,022 129 980,12
 2 462 403,58−8 266 464,09
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE2 462 403,58−8 266 464,09
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING  
Ändringar i utlåning  
Ökning av utlåning till övriga−6 400 343,00−8 052 592,00
Minskning av utlåning till övriga2 466 056,292 608 193,12
 −3 934 286,71−5 444 398,88
Ändringar i eget kapital3 618 971,003 963 098,00
Övriga förändringar i likviditeten  
Ändringar av fordringar på samlingskonto från kommunen−1 576 035,709 612 304,09
Ändringar av fordringar från övriga163 248,20−143 416,31
Ändring av räntefria skulder från kommunen−57 683,6571 882,23
Ändring av räntefria skulder från övriga−676 616,72206 994,96
 −2 147 087,879 747 764,97
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING−2 462 403,588 266 464,09

BALANSRÄKNING31.12.201931.12.2018
AKTIVA  
BESTÅENDE AKTIVA  
Placeringar  
Övriga lånefordringar112 161 896,09108 227 609,38
 112 161 896,09108 227 609,38
RÖRLIGA AKTIVA  
Fordringar  
Kortfristiga fordringar  
Försäljningsfordringar219 817,41350 334,03
Lånefordringar51 207,84121 063,53
Fordringar från kommun/samkommun123 569 785,43121 993 749,73
Övriga fordringar31 311,1730 295,75
Resultatregleringar732 595,41696 486,72
 124 604 717,26123 191 929,76
AKTIVA SAMMANLAGT236 766 613,35231 419 539,14
   
PASSIVA  
EGET KAPITAL  
Övriga egna fonder  
Fondkapital230 537 891,48234 841 257,57
Ökning/minskning (-) av fondkapital3 618 971,003 963 098,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott (-) före reserveringar2 462 403,58−8 266 464,09
 236 619 266,06230 537 891,48
FRÄMMANDE KAPITAL  
Kortfristigt  
Erhållna förskott119 615,55275 006,94
Leverantörsskulder13 202,1676 895,85
Räntefria lån från kommun/samkommun14 529,5872 213,23
Resultatregleringar0457 531,64
 147 347,29881 647,66
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT147 347,29881 647,66
PASSIVA SAMMANLAGT236 766 613,35231 419 539,14

Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

RESULTATRÄKNING01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter663,83673,50
Övriga finansiella intäkter3 024,323 123,96
3 688,153 797,46
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder−3 688,15−3 797,46
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)0,000,00

FINANSIERINGSANALYS20192018
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Finansiella intäkter och kostnader3 688,153 797,46
3 688,153 797,46
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE3 688,153 797,46
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Ändringar i utlåning
Ökning av fordringar från utlåning −26 481 200,00−96 383 678,00
Minskning av fordringar från utlåning5 368 984,103 333 934,77
−21 112 215,90−93 049 743,23
Ändringar i eget kapital10 000 000,000,00
Övriga förändringar i likviditeten
Ändringar av fordringar på samlingskonto från kommunen11 031 783,4993 058 447,87
Ändringar av fordringar från övriga76 744,26−12 502,10
11 108 527,7593 045 945,77
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING−3 688,15−3 797,46

BALANSRÄKNING31.12.201931.12.2018
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Placeringar
Övriga lånefordringar159 185 975,07138 073 759,17
159 185 975,07138 073 759,17
RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Lånefordringar47 994,68124 595,90
Fordringar från kommun/samkommun33 544 078,0644 575 861,55
Övriga fordringar15,68167,48
Resultatregleringar53,0544,29
33 592 141,4744 700 669,22
AKTIVA SAMMANLAGT192 778 116,54182 774 428,39
PASSIVA
EGET KAPITAL
Övriga egna fonder
Fondkapital182 774 428,39182 770 630,93
Ökning/minskning (-) av fondkapital10 000 000,000,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott före reserveringar3 688,153 797,46
192 778 116,54182 774 428,39
PASSIVA SAMMANLAGT192 778 116,54182 774 428,39

Försäkringsfonden

RESULTATRÄKNING01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Affärsverksamhetens övriga kostnader−1 027 371,90−576 573,38
Rörelseöverskott/underskott (-)−1 027 371,90−576 573,38
Finansiella intäkter och kostnader
Övriga finansiella intäkter2 210 510,882 109 493,56
2 210 510,882 109 493,56
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder−1 183 138,98−1 532 920,18
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)0,000,00

FINANSIERINGSANALYS20192018
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Rörelseöverskott (-underskott)−1 027 371,90−576 573,38
Finansiella intäkter och kostnader2 210 510,882 109 493,56
1 183 138,981 532 920,18
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE1 183 138,981 532 920,18
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Övriga förändringar i likviditeten
Ändringar av fordringar på samlingskonto från kommunen−2 059 730,88−1 260 220,13
Ändring av räntefria skulder från kommunen876 591,90−272 700,05
−1 183 138,98−1 532 920,18
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING−1 183 138,98−1 532 920,18

BALANSRÄKNING31.12.201931.12.2018
AKTIVA  
RÖRLIGA AKTIVA  
Fordringar  
Kortfristiga fordringar  
Fordringar från kommun/samkommun60 260 426,1058 200 695,22
 60 260 426,1058 200 695,22
AKTIVA SAMMANLAGT60 260 426,1058 200 695,22
   
PASSIVA  
EGET KAPITAL  
Övriga egna fonder  
Fondkapital58 200 695,2256 667 775,04
Räkenskapsperiodens överskott/underskott före reserveringar1 183 138,981 532 920,18
 59 383 834,2058 200 695,22
FRÄMMANDE KAPITAL  
Kortfristigt  
Räntefria lån från kommunen876 591,900
 876 591,900
Främmande kapital sammanlagt876 591,900
PASSIVA SAMMANLAGT60 260 426,1058 200 695,22

Innovationsfonden

RESULTATRÄKNING01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Material och tjänster  
Material, förnödenheter och varor−24 051,63−26 343,12
Köpta tjänster−505 882,70−436 960,14
 −529 934,33−463 303,26
Personalkostnader  
Löner och arvoden−338 870,99−342 505,75
Lönebikostnader  
Pensionskostnader−81 107,08−74 575,90
Övriga lönebikostnader−12 105,38−12 470,94
 −432 083,45−429 552,59
Affärsverksamhetens övriga kostnader−2 166 694,79−1 655 724,29
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder3 128 712,572 548 580,14
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)00

FINANSIERINGSANALYS20192018
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE  
Rörelseöverskott (-underskott)−3 128 712,57−2 548 580,14
 −3 128 712,57−2 548 580,14
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE−3 128 712,57−2 548 580,14
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING  
Ändringar i eget kapital20 000 000,0010 000 000,00
Övriga förändringar i likviditeten  
Ändringar av fordringar på samlingskonto från kommunen−16 840 333,15−7 491 403,69
Ändringar av fordringar från övriga−2 208,92−11 250,27
Ändring av räntefria skulder från kommunen−8 353,00−24 998,04
Ändring av räntefria skulder från övriga−20 392,3676 232,14
 −16 871 287,43−7 451 419,86
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING3 128 712,572 548 580,14

BALANSRÄKNING31.12.201931.12.2018
AKTIVA
RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Fordringar från kommun/samkommun34 429 464,8017 589 131,65
Övriga fordringar34 930,0732 841,51
Resultatregleringar120,360
34 464 515,2317 621 973,16
AKTIVA SAMMANLAGT34 464 515,2317 621 973,16
PASSIVA
EGET KAPITAL
Övriga egna fonder  
Fondkapital17 501 786,9310 050 367,07
Ökning/minskning (-) av fondkapital20 000 000,0010 000 000,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott före reserveringar−3 128 712,57−2 548 580,14
34 373 074,3617 501 786,93
FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt
Leverantörsskulder86 454,0795 721,13
Räntefria lån från kommunen08 353,00
Resultatregleringar4 986,8016 112,10
91 440,87120 186,23
Främmande kapital sammanlagt91 440,87120 186,23
PASSIVA SAMMANLAGT34 464 515,2317 621 973,16

Delaktighetsfonden

BALANSRÄKNING31.12.201931.12.2018
AKTIVA  
RÖRLIGA AKTIVA  
Fordringar  
Kortfristiga fordringar  
Fordringar från kommun/samkommun34 429 464,8017 589 131,65
Övriga fordringar34 930,0732 841,51
Resultatregleringar120,360
 34 464 515,2317 621 973,16
AKTIVA SAMMANLAGT34 464 515,2317 621 973,16
   
PASSIVA  
EGET KAPITAL  
Övriga egna fonder  
Fondkapital17 501 786,9310 050 367,07
Ökning/minskning (-) av fondkapital20 000 000,0010 000 000,00
Räkenskapsperiodens överskott/underskott före reserveringar−3 128 712,57−2 548 580,14
 34 373 074,3617 501 786,93
FRÄMMANDE KAPITAL  
Kortfristigt  
Leverantörsskulder86 454,0795 721,13
Räntefria lån från kommunen08 353,00
Resultatregleringar4 986,8016 112,10
 91 440,87120 186,23
Främmande kapital sammanlagt91 440,87120 186,23
PASSIVA SAMMANLAGT34 464 515,2317 621 973,16

FINANSIERINGSANALYS20192018
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING  
Ändringar i eget kapital040 000 000,00
Övriga förändringar i likviditeten  
Ändringar av fordringar på samlingskonto från kommun0−40 000 000,00
 0−40 000 000,00

BALANSRÄKNING31.12.201931.12.2018
AKTIVA  
RÖRLIGA AKTIVA  
Fordringar  
 40 000 000,0040 000 000,00
AKTIVA SAMMANLAGT40 000 000,0040 000 000,00
   
PASSIVA  
EGET KAPITAL  
Övriga egna fonder  
Fondkapital40 000 000,000
 40 000 000,0040 000 000,00
PASSIVA SAMMANLAGT40 000 000,0040 000 000,00