3.2 Helsingfors stads finansieringsanalys

Verksamhetens kassaflöde

Verksamhetens kassaflöde20192018
Årsbidrag741 411 706751 996 272
Extraordinära poster0-18 412 104,38
Korrektivposter i inkomstfinansieringen-190 197 628-107 179 778
551 214 078626 404 390
Investeringarnas kassaflöde20192018
Investeringsutgifter-780 382 485-625 292 354
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna15 034 41111 933 227
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva181 192 295137 672 086
-584 155 779-475 687 041
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE20192018
-32 941 701150 717 348

Kassaflöde från finansiering

Ändringar i utlåning20192018
Ökning av utlåning-86 267 706-120 031 492
Minskning av utlåning79 890 71070 302 313
-6 376 996-49 729 179
Ändring av lån20192018
Minskning av långfristiga lån-86 540 921-105 849 049
-86 540 921-105 849 049
Ändringar i eget kapital20192018
00
Övriga förändringar i likviditeten20192018
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital-30 171 979-64 475 015
Förändring av omsättningstillgångar-3 861 4044 533 008
Ändring av fordringar-33 663 833-14 884 474
Ändring av räntefria skulder64 183 2904 544 304
-3 513 926-70 282 177
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING20192018
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING-96 431 843-225 860 405
ÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL-129 373 544-75 143 056
Ändring av likvida medel20192018
Likvida medel 31.121 112 044 5551 241 418 100
Likvida medel 1.11 241 418 0991 316 561 156
-129 373 544-75 143 056