4.3.2 Noter om balansräkningens passiva

25. Specifikation av eget kapital

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Grundkapital 1.12 972 4072 972 4072 972 4072 972 407
Grundkapital 31.122 972 4072 972 4072 972 4072 972 407
Stiftelsernas grundkapital 1.1 7 0155 81500
Ökning 1 20000
Stiftelsernas grundkapital 31.12 7 0157 01500
Uppskrivningsfond 1.11 803 3001 804 9521 798 4401 800 090
Minskning-1 639-1 652-1 639-1 650
Uppskrivningsfond 31.121 801 6611 803 3001 796 8011 798 440
Övriga egna fonder
Försäkringsfonden 1.158 20056 66758 20156 668
Ökning1 1831 5331 1831 533
Försäkringsfonden 31.1259 38358 20059 38458 201
Idrotts- och friluftsfonden 1.1182 774182 770182 774182 770
Ökning10 004410 0044
Idrotts- och friluftsfonden 31.12192 778182 774192 778182 774
Investeringsfonden för Kampen–Tölöviken 1.17 04117 2947 04117 294
Minskning-5 267-10 253-5 267-10 253
Investeringsfonden för Kampen–Tölöviken 31.121 7747 0411 7757 041
Bostadsproduktionsfonden 1.1230 538234 842230 538234 841
Ökning7 5696 6867 5693 963
Minskning-1 488-10 989-1 488-8 266
Bostadsproduktionsfonden 31.12236 619230 538236 619230 538
Förortsfonden 1.147 17352 30447 17352 304
Minskning-4 095-5 131-4 095-5 131
Förortsfonden 31.1243 07847 17343 07847 173
Innovationsfonden 1.117 50210 05117 50210 050
Ökning20 00010 00020 00010 000
Minskning-3 129-2 549-3 129-2 548
Innovationsfonden 31.1234 37317 50234 37317 502
Delaktighetsfonden 1.140 000040 0000
Ökning 40 000 40 000
Delaktighetsfonden 31.1240 00040 00040 00040 000
Bostadsrättsavgifter 1.1128 547118 57900
Ökning10 63910 16200
Minskning-5-19400
Bostadsrättsavgifter 31.12139 181128 54700
Övriga egna fonder 1.1250 693230 86500
Ökning232 25128 83300
Minskning-230 103-9 00500
Övriga egna fonder 31.12252 841250 69300
Övriga egna fonder totalt1 000 028962 468608 007583 229
Övrigt eget kapital 1.1734 105734 105729 031729 031
Övrigt eget kapital 31.12734 105734 105729 031729 031
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 5 249 6064 770 5875 752 8705 395 682
Ökning/Minskning -30 000-48 929-30 000-49 407
Korrigering av föregående räkenskapsperiod 1 116-42400
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12 5 220 7224 721 2345 722 8705 346 275
Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-) 503 733528 372379 228406 595
Eget kapital sammanlagt 12 239 67111 728 90112 208 34411 835 977

26. Långfristiga skulder

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Skulder som förfaller om mer än 5 år
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 3 865 0933 139 909675 589755 658
Lån från offentligrättsliga samfund757 863651 850  
Lån från övriga kreditgivare1 8997 4387 4387 438
Övriga långfristiga skulder90 039138 069  
Långfristiga skulder sammanlagt4 714 8943 937 266683 027763 096

27. Avsättningar

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Pensionsansvarsreservering 68 001102 12567 210101 217
Reservering för efterbehandling av deponier21 96718 496  
Patienskadeförsäkringsansvar 13 86417 377  
Övriga avsättningar 1 2761 260  
Avsättningar sammanlagt105 108139 25867 210101 217

28. Främmande kapital

1 000 euroStaden 2019 LångfristigaStaden 2019 KortfristigaStaden 2018 LångfristigaStaden 2018 Kortfristiga
Skulder till dottersammanslutningar
Erhållna förskott0000
Leverantörsskulder022 129020 997
Övriga skulder 10431 2160443 084
Resultatregleringar01 04102 773
Sammanlagt0454 3860466 854
Skulder till samkommunerna    
Leverantörsskulder027 919024 346
Resultatregleringar019 108014 400
Totalt047 027038 746
Skulder till intresse- och samägda bolag    
Leverantörsskulder02 5830718
Resultatregleringar000424
Sammanlagt02 58301 142
Främmande kapital sammanlagt0503 9960506 742
1) Övriga skulder till dottersammanslutningar innefattar koncernens dispositionsrättskontos skulder.

29. Checkräkningslimit

1 000 euroStaden 2019Staden 2018
Checkräkningslimit 31.122 5232 523
- varav oanvänt belopp2 5232 523

30. Specifikation av övriga skulder

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Övriga skulder
- Anslutningsavgifter50 34550 349  
- Övriga skulder7 020154 456485 043490 863
Övriga skulder totalt57 365204 805485 043490 863

31. Väsentliga poster bland resultatregleringarna

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Kortfristiga resultatregleringsskulder
Periodisering av semesterlön 363 250339 457249 433234 083
Räntor som överförs7 1177 6791 0341 035
Skuld till HUS198286310448
Skuld till Keva 50918 11650918 116
Stadionstiftelsen/Specialbidrag från UKM för renovering av Olympiastadion 2014-2019107 83587 427....
HUS/ Periodisering av lön 9 80112 651....
HRT/ Periodisering av biljettinkomster7 3326 859....
Övriga resultatregleringar 161 797178 938104 952127 368
Kortfristiga resultatregleringar totalt657 839651 412356 238381 050

32. Latenta skatteskulder

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Latenta skatteskulder som ingår i räntefritt främmande kapital
Långfristigt räntefritt främmande kapital44 57632 532....
Kortfristigt räntefritt främmande kapital80 48776 858....
Latenta skatteskulder totalt125 063109 390....