7 Förteckning över bokföringsböcker och verifikatslag samt förvaringssätt

Förteckningar över bokföringsböcker och verifikatslag samt deras förvaringssätt finns i Helsingfors stads inbundna bok med balansspecifikationer. Boken innehåller också affärsverkens undertecknade bokslut samt beskrivningar av hur utfallet för de bindande verksamhetsmålen dokumenterats.