4.3.1 Noter till balansräkningens aktiva

14. Uppskrivningar

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Mark- och vattenområden
Värde 1.11 802 5121 804 1621 798 4401 800 090
Återföring av uppskrivningar-1 639-1 650-1 639-1 650
Värde 31.121 800 8731 802 5121 796 8011 798 440
Byggnader    
Värde 1.13 5953 595....
Värde 31.123 5953 595....

Stadens egendom omvärderades 1.1.1997 när staden övergick till en ny bokföringspraxis. Som anskaffningsutgift för byggnader och konstruktioner som förvärvats före 1985 användes bokföringsvärdet 31.12.1984 med avdrag för senare avskrivningar enligt plan. För markegendom som förvärvats före 1974 användes bokföringsvärdet 31.12.1973 som anskaffningsutgift. Då gjordes även en uppskrivning av markområdena. 60 procent av markegendomens kalkylmässiga återanskaffningsvärde delades i förhållande till anskaffningspriset. De kalkylerade nya värdena fick man genom att dela in staden i tre prisområden och vidare inom områdena enligt användningsändamål.

15. Immateriella tillgångar

1 000 euroStaden Immateriella rättigheterStaden Övriga utgifter med lång verkningstidStaden Förskotts­betalningarStaden Totalt
Immateriella rättigheter
Oavskriven anskaffningsutgift 1.124 10675 3275 566104 999
Tillägg under räkenskapsperioden5 043332995 474
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden0000
Minskningar under räkenskapsperioden0000
Överföringar mellan poster5 51923 865-22729 157
Räkenskapsperiodens avskrivning-11 607-24 0690-35 676
Oavskriven anskaffningsutgift 31.1223 06175 4555 438103 954

16. Materiella tillgångar

1 000 euroStaden Mark- och vattenområdenStaden ByggnaderStaden Fasta konstruktioner och anordningarStaden Maskiner och inventarier
Materiella tillgångar
Oavskriven anskaffningsutgift 1.11 457 5791 706 1831 524 952409 316
Tillägg under räkenskapsperioden23 0454604 08039 314
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden-4 531-3 210-4 023-360
Minskningar under räkenskapsperioden-2 396-570-663
Överföringar mellan poster75 258231 748221 92559 929
Räkenskapsperiodens avskrivning0-145 286-123 821-59 589
Oavskriven anskaffningsutgift 31.121 548 9551 789 8381 623 113447 947
Uppskrivningar1 796 801000
Bokföringsvärde 31.123 345 7561 789 8381 623 113447 947

17. Specifikation av mark- och vattenområden

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Mark- och vattenområden
Fastigheternas anslutningsavgifter22 47520 800 0
Övriga mark- och vattenområden3 407 1883 308 2193 345 7563 256 019
Mark- och vattenområden totalt3 429 6633 329 0193 345 7563 256 019

18. Placeringar bland bestående aktiva, aktier och andelar

1 000 euroStaden Aktier och andelar i dotterbolagStaden Andelar i medlemskommunStaden Aktier och andelar i intressebolag och andra samägda och samarbetsbolagStaden Övriga aktier och andelarStaden Aktier och andelar totalt
Aktier och andelar
Anskaffningsutgift 1.12 477 860428 932225 542107 4223 239 756
Tillägg under räkenskapsperioden6 441 2 6631 10310 207
Finansieringsandelar under räkenskapsperioden  -21 669-619-22 288
Överföringar mellan poster1 078   1 078
Anskaffningsutgift 31.122 485 379428 932206 536107 9063 228 753

19. Placeringar bland bestående aktiva, masskuldebrev, övriga lån och fordringar

1 000 euroStaden MSB-fordringarStaden Fordringar från dotterbolagStaden Fordringar från medlemskommunerStaden Fordringar från övrigaStaden MSB och övriga fordringar sammanlagt
MSB och övriga fordringar 
Anskaffningsutgift 1.101 069 087687 282188 1321 944 501
Tillägg under räkenskapsperioden 75 562 10 70686 268
Minskningar under räkenskapsperioden -63 969-8 120-7 802-79 891
Överföringar mellan poster 3 599 -3 5990
Anskaffningsutgift 31.1201 084 279679 162187 4371 950 878

20. Kapitallånens andel av placeringar bland bestående aktiva

1 000 euroStaden 2019Staden 2018
Fordringar på dotterbolagens kapitallån totalt
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy 11 8751 875
Helsingforsleden Ab 25 0005 000
Helsingin Asuntohankinta Oy Ab 33 5003 500
Helsingin Asuntohankinta Oy Ab 33 5003 500
Sveaborgs Trafik Ab 2062
Helsingfors Hamn Ab 598 00098 000
Helen Ab 5157 000157 000
Fordringar på dotterbolagens kapitallån totalt268 875268 937
Fordringar på kapitallån från intressse och samägda bolag per lån  
Huvudstadsregionens Vagnpark Ab 48561 285
Urhea-halli 62 0000
Fordringar på kapitallån totalt271 731270 222

1 Lånets ränta är fyra (4) procent.2 Lånet är räntefritt.3 Låneräntan är lika stor som räntan som debiteras på stadens bostadslån enligt finansiering av eget kapital (s.k. tertiärlån).4 Låneräntan är medelräntan för finska statens tioåriga (10) obligationer plus en (1) procentenhet.5 Lånets ränta är sex (6) procent; lånetiden 31.12.2014 - 15.12.2034.6 Lånet är räntefritt fram till 3.6.2049 varefter räntan är tre (3) procent. Kapitallånen har beviljats i enlighet med villkoren i aktiebolagslagen.

21. Sammanslutningar som ingår I koncernbokslutet

Koncernbolagets namnHemortKommunens ägarandel, procentKoncernens ägarandel, procentKommunkoncernens andel, 1000 e Eget kapitalKommunkoncernens andel, 1000 e Främmande kapitalKommunkoncernens andel, 1000 e Räkenskaps­periodens resultat
Dottersammanslutningar 
Fab AuroraborgHelsingfors10010016 44232 4660
Södra Hermanstads Parkering AbHelsingfors010014 4578-10
Etelä-Suomen satamapalvelu OyHelsingfors1001009179235
Finlandia-huset AbHelsingfors1001007 2792 5562 644
Forum Virium Helsinki OyHelsingfors10010033811 63527
Hansasilta KoyHelsingfors1001001 856461
Helen AbHelsingfors1001002 087 137618 076128 358
Helsingfors bostadsrätt AbHelsingfors100100139 539695 3170
Helsingin Asuntohankinta OyHelsingfors100100105 97570 7847 265
Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i HelsingforsHelsingfors10010020291 874-42
Helsingin Kartanonisäntä AsoyHelsingfors95,8991 4022 6440
Helsingfors stads bostäder AbHelsingfors10010099 1342 808 207655
Helsingfors stads bussverksamhet AbHelsingfors10010013 086951 846
Helsingin Konsernihankinta OyHelsingfors98,398,361311
Helsingfors räntestödsbostäder ömsesidigt FabHelsingfors10010065 78760 510-536
Helsingin Kuparitie 5 AsoyHelsingfors5,973,94 9297976
Helsingfors Lejon AbHelsingfors100100615451275
Helsingfors Idrottshallar AbHelsingfors01004 6019 4704
Fastighets Ab Helsingfors Malmgatan 3Helsingfors848413 4232 7360
Helsingin Santakuja AsoyHelsingfors9,760,26 4451459
Helsingfors Hamn AbHelsingfors100100329 189174 4708 223
Helsingin Sinikaisla AsoyHelsingfors4,150,74 50252-44
Fastighets Ab Helsingfors elhusHelsingfors10010022 33235 9880
Fab Helsingfors TennispalatsHelsingfors10010011 2171 122-256
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot OyHelsingfors52,252,25 1736 33251
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i HelsingforsHelsingfors10010048 95222 4900
Helsingin V Yhteiskoulun Talo OyHelsingfors1001003 5473-92
Helsingforsleden AbHelsingfors100100-3 97270 386-348
Helsingin Ympäristötalo KoyHelsingfors74,674,61 8017 4240
Helsinki Abroad Ltd OyHelsingfors10010010054-35
Helsinki Marketing Oy LtdHelsingfors1001002067613
Helsinki Region Marketing OyHelsingfors1001002617-166
Helsinki Stadion OyHelsingfors80,580,56 50834-392
Tavastvägens parkering AbHelsingfors075,71 35223-28
Intiankatu 31 KoyHelsingfors75,675,62011540
Itä-Pasilan Pysäköinti OyHelsingfors3142,51 98893161
Busholmens sopsug AbHelsingfors11,6275 3183 340-247
Busholmens parkering AbHelsingfors3,617,712 5553 6949
Fab KabelhusetHelsingfors10010026 76613 1282
Fastighets Ab Kajsaniemi MetrohallHelsingfors62,162,113 187528-332
Fiskehamnens sopsug AbHelsingfors9,418,11 8962 421-180
Kallviks parkering I AbHelsingfors080,31 47214-15
Kivikon Pysäköinti I OyHelsingfors0,656,62 0567-38
Kivikon Pysäköinti II OyHelsingfors0,459,51 36222-39
Kontulan Palvelutalo OyHelsingfors62,176,27653280
Kronbergsstrandens sopsug AbHelsingfors18,438,62 9632 766-193
Käpylän Terveystalo KoyHelsingfors54,554,52 1326-14
Lasipalatsin Mediakeskus OyHelsingfors01001911515
Lovisa Hamn AbLovisa0603 961125144
Länsi-Viikinmäen Pysäköinti OyHelsingfors01005 997981-145
Malmin Liiketalo OyHelsingfors56,456,42 6292703
Malmin Pysäköintitalo OyHelsingfors43,863,41 46010-89
Merimiehenkatu 12 AsoyHelsingfors54542302170
MetropoliLab OyHelsingfors69692 641791429
FAb Mosaiktorgets ParkeringsanläggningHelsingfors88,398,74 587293-58
Fastighets Ab Kvarnbäckens campusHelsingfors10010066 70354 54321
Mäkelänrinteen Uintikeskus OyHelsingfors66,766,71 2701 963135
Oulunkykän Sotaveteraanitalo KoyHelsingfors1001002351 306-103
Oulunkylän Sotaveteraanitalo II KoyHelsingfors100100-6572 359-59
Paciuksenkadun Pysäköinti OyHelsingfors0531 1211270
Paciuksenkatu 4 AsoyHelsingfors78,486,21 4552600
Pakkalantie 30 KoyHelsingfors1001005 97331834
Palmia AbHelsingfors10010014 54218 234-1 203
Paloheinän Palvelukeskus KoyHelsingfors28,576,61 60926-7
Palvelukeskus Albatross OyHelsingfors77,977,910 198280
Parmaajanpuisto KoyHelsingfors82,91002 195358-78
Puistolan Pankkitalo KoyHelsingfors58,258,22 2823120
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral AbHelsingfors51,351,3874796301
Rastilankallion Pysäköinti OyHelsingfors060,23 5245-54
Rastilankallion päiväkoti KoyHelsingfors6688,61 1515-23
Ruskeasuon Varikkokiinteistö OyHelsingfors10010031 2514 461439
Seure Henkilöstöpalvelut OyHelsingfors56,458,23 3449 886527
Sveaborgs Trafik AbHelsingfors1001009421 61049
Suutarilan Lampputie KoyHelsingfors10010023812
Säterintie 12 autopaikat KoyHelsingfors070,9120
Säterintie 2 KoyHelsingfors2264,72 1549-12
Torpparinmäen korttelitalo KoyHelsingfors1001002 357152-12
Työmaahuolto OyHelsingfors100100514245-3
Tölövikens parkering AbHelsingfors10010019 18910 3300
Urheiluhallit OyHelsingfors51,351,31 9197 908574
Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets AbHelsingfors91,391,34 75152-87
Viikinmäen Pysäköinti OyHelsingfors0642 5783-45
Vuosaaren Urheilutalo OyHelsingfors94,394,32 6748 837168
Dotterstiftelser 
Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus srHelsingfors1001002 4663 9380
Stiftelsen för Helsingfors musikhus srHelsingfors1001002 3292153
Helsingin Seniorisäätiö srHelsingfors1001008 0965 907327
Stiftelsen för Helsingforsnejdens sommaruniversitet srHelsingfors100100373399-105
Helsingfors evenemangsstiftelse srHelsingfors10010059386651
Helsingfors teaterstiftelse srHelsingfors1001003 64863 683449
Isbanestiftelsen srHelsingfors1001009 5851 211632
Högholmens djurgårds stiftelse srHelsingfors1001001 6121 630175
Stiftelsen Uddhemmet srHelsingfors1001003 6251 244190
Oulunkylän kuntoutuskeskus srHelsingfors1001003 1734 201213
Stadionstiftelsen srHelsingfors1001002 608274 5582 317
UMO-stiftelsen srHelsingfors100100612070
Intresse- och samägda bolag 
Apotti OyHelsingfors36,336,35 13373 104-1 173
Asemapäällikönkatu 5 Kiinteistö OyHelsingfors21,139,32 9572640
Espoon Terminaali KoyHelsingfors505043 020-12
Haapaniemenkatu 7-9 Kiinteistö OyHelsingfors44,144,18 1155 0630
Helsingin Harmajankatu AsoyHelsingfors48,448,492422310
Helsingin Itämerenkatu AsoyHelsingfors1,338,14 324140
Helsingin Laivapoika AsoyHelsingfors0,346,74 539240-1
Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Mannerheimvägen 13aHelsingfors26,226,218 96916 106-486
Musikhuset i Helsingfors AbHelsingfors41,741,72 360454137
Helsingin Ruoholahdenpuisto AsoyHelsingfors7,434,53 165383-20
Helsingin Ruoholahdentori AsoyHelsingfors4,842,44 909444-437
Helsingin Rusokkikuja AsoyHelsingfors1,5444 5635880
Helsingin Tapulikaupungintie 5 KoyHelsingfors35,735,71 17410
Helsinki Business Hub Ltd OyHelsingfors4547,9146638-156
Herttoniemen Pysäköinti OyHelsingfors0,9396 96319-26
Itätori Kiinteistö OyHelsingfors35,635,62 19540
Kaivonkatsojantien Pysäköinti OyHelsingfors0491 84424-12
Fiskehamnens Service 2 AbHelsingfors41,741,73 74349-42
Fiskehamnens Service AbHelsingfors21,831,22 00628-44
Keskeisen Rannan Pysäköinti OyHelsingfors036,31 46724-40
Kronbergsstrandens Service AbHelsingfors0,816,35 5625-63
Kytösuontien Pysäköinti OyHelsingfors029,11 841660
Laajasalon palloiluhallit Kiinteistö OyHelsingfors404011793-52
Latokartanon Pysäköinti OyHelsingfors0,334,76 462106-27
Maatullinaukio Kiinteistö OyHelsingfors48,748,72 891381
Maistraatintori Kiinteistö OyHelsingfors25,125,11 5003900
Malminkadun Pysäköinti OyHelsingfors039,62 73520-25
Metropolia Ammattikorkeakoulu OyHelsingfors424217 5669 405676
Huvudstadsregionens Vagnpark Ab Helsingfors49,549,51004 444-3
Runeberginkatu 4 b Asunto OyHelsingfors25,525,51 63822-11
Startup Maria OyHelsingfors343415927543
Strömbergin pysäköinti OyHelsingfors043,68892-7
Tapulikaupungin palvelutalo KoyHelsingfors49,449,41 08010-1
Tilkankadun Pysäköinti OyHelsingfors031,573921-2
Tollinpolku Asunto OyHelsingfors45,745,779614628
Tulisuontien Pysäköinti OyHelsingfors047,68930-12
Urhea-halli OyHelsingfors28281 20476300
Uudenmaan Sairaalapesula OyKervo3030,12 5852 23670
Vanda Energi AbVanda4040112 663161 82017 855
Intresse- och ägarsammanslutningar som inte har sammanställts i koncernbokslutet 
Helsingin Humalistonkatu 4 Kiinteistö OyHelsingfors27,827,87942140
Helsingin Karhusuontie 53  Asunto OyHelsingfors24,224,210400
Kartanonmetsäntie 13  Asunto OyHelsingfors23,831,81 069300
Katajanokan Huolto OyHelsingfors6,228,773381
Kotitie 45-47  Asunto OyHelsingfors20,220,212741
Kumpulantie 1  Kiinteistö OyHelsingfors22,522,5135103
Kurkimäen Huolto OyHelsingfors034,455241
Lehtisaaren Huolto OyHelsingfors27,527,53523
Mechelininkatu 38 AsoyHelsingfors4443,5125950
Mellunmäen Autopaikat OyHelsingfors046,6-814-12
Runeberginkatu 63  Asunto OyHelsingfors20,720,763634
Siltakeskus OyHelsingfors2632,821872
Syreeni Asunto OyHelsingfors20201130
Tapulin huolto OyHelsingfors019,7000
Turkismiehentie 8  Kiinteistö OyHelsingfors202010520
Medlemssamkommuner 
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistriktHelsingfors36,236,2136 957358 713-5 016
Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)Helsingfors50,250,239 40174 494-2 386
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)Helsingfors57,657,6332 6041 014 43616 429
Kårkulla SamkommunPargas17,417,42 2166 64133
Nylands förbundHelsingfors29,129,153181647
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymäHyvinge9,59,518936-8

Helsingfors har den faktiska bestämmanderätten på basis av aktieserier i dottersammanslutningar där koncernen äger mindre än 50 procent.

Koncernbolagets namnHemort
Dottersammanslutningar till dottersammanslutningarna (underkoncernbolag)
Heka Etelä OyHelsingfors
Heka Koillinen OyHelsingfors
Heka Länsi OyHelsingfors
Helen Elnät AbHelsingfors
Helsingin Energiatunnelit OyHelsingfors
Helsingin Keijukaistenpolku 4 As OyHelsingfors
Helsingin Puusuutarintie 2 - 4 As OyHelsingfors
Helsinginkatu 25 KoyHelsingfors
Kaupinparkki KoyHelsingfors
Laivalahdentori Kiinteistö OyHelsingfors
Mankala OyIitti
Mannerheimintie 54 As OyHelsingfors
Markkinatie 10 As OyHelsingfors
Pieni Villasaarentie 2 As OyHelsingfors
Tinasepäntie 48 KoyHelsingfors
Virvatulentien Pysäköinti OyHelsingfors
Helsingfors har den faktiska bestämmanderätten på basis av aktieserier i dottersammanslutningar där koncernen äger mindre än 50 procent.

22. Specifikation av fordringar

1 000 euroStaden 2019 LångfristigaStaden 2019 KortfristigaStaden 2018 LångfristigaStaden 2018 Kortfristiga
Fordringar från dottersammanslutningar
Försäljningsfordringar 24 206019 357
Lånefordringar620620
Övriga fordringar 98 448047 352
Resultatregleringar 9 03608 206
Totalt62131 6906274 915
Fordringar från samkommunerna    
Försäljningsfordringar 22 820019 870
Övriga fordringar 35 0
Resultatregleringar 5 672027 935
Totalt028 527047 805
Fordringar från samägda och intressebolag    
Försäljningsfordringar 7380302
Övriga fordringar  00
Resultatregleringar 14027
Totalt07520329
Fordringar sammanlagt62160 96962123 049

23. Väsentliga poster bland resultatregleringarna

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Kortfristiga resultatregleringar
Räntor som överförs3937618 4997 075
Periodisering av inkomster från Helen-koncernen108 786117 22700
Fordran från HUS2 85115 9654 46825 024
ATJ-kundbetalningar/periodisering877877717877
Fordran från staten/UF-centret7 1279 6607 1279 660
FPA14 32914 43414 32914 434
HUS/ FPA-ersättning för arbetshälsovård1 6111 48600
Övriga resultatregleringar49 37046 69316 60824 755
Kortfristiga resultatregleringar totalt185 344207 10451 74881 825

24. Finansiella värdepapper

1 000 euroStaden 2019Staden 2018
Placeringar i penningmarknadsinstrument
MSB-fordringar från övriga
Återanskaffningspris21 70121 288
Bokföringsvärde 31 dec.20 00020 000
Skillnad 1 7011 288
Totalt20 00020 000
Finansiella värdepapper totalt20 00020 000