3.5 Helsingfors stads koncernfinansieringsanalys

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Verksamhetens kassaflöde, 1 000 euro20192018
Årsbidrag1 377 0501 358 006
Extraordinära poster-50-18 391
Räkenskapsperiodens skatter-24 319-15 145
Korrektivposter i inkomstfinansieringen 1-136 999-150 962
1 215 6821 173 508
1) 2018 års jämförelseuppgift ändrad: 7,2 miljoner euro överförts från eget kapital till korrektivposter i inkomstfinansieringen.
Investeringarnas kassaflöde, 1 000 euro20192018
Investeringsutgifter-2 210 554-1 718 766
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna16 60311 511
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva645 146506 424
-1 548 805-1 200 831
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde20192018
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde1-333 123-27 323
1) 2018 års jämförelseuppgift ändrad: 7,2 miljoner euro överförts från eget kapital till korrektivposter i inkomstfinansieringen.

Kassaflöde från finansiering

Ändringar i utlåning, 1 000 euro20192018
Ökning av utlåning-10 706-10 089
Minskning av utlåning14 87511 509
4 1691 421
Ändring av lån, 1 000 euro20192018
Ökning av långfristiga lån566 813366 423
Minskning av långfristiga lån-396 983-305 620
Ändring av långfristiga lån17 610-891
187 44059 912
Ändringar i eget kapital, 1 000 euro20192018
Ändringar i eget kapital 1-960-23 613
1) 2018 års jämförelseuppgift ändrad: 7,2 miljoner euro överförts från eget kapital till korrektivposter i inkomstfinansieringen.
Övriga förändringar i likviditeten, 1 000 euro20192018
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital-14 971-58 326
Förändring av omsättningstillgångar17 890-2 857
Ändringar av fordringar-24 832-5 963
Ändring av räntefria skulder150 76433 229
128 851-33 917
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING20192018
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING 1319 5003 802
ÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL-13 623-23 521
1) 2018 års jämförelseuppgift ändrad: 7,2 miljoner euro överförts från eget kapital till korrektivposter i inkomstfinansieringen.
Ändring av likvida medel, 1 000 euro20192018
Likvida medel  31.121 495 2971 508 920
Likvida medel  1.11 508 9201 532 441
-13 623-23 521
Nyckeltal för koncernens fnansieringsanalys, 1 000 euro20192018
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ackumulerat under fem år, 1 000 euro  1-283 13597 903
Investeringarnas inkomstfinansiering, %62,879,5
Låneskötselbidrag3,13,3
Likviditet, kassadagar6269
1) 2018 års jämförelseuppgift ändrad: 7,2 miljoner euro överförts från eget kapital till korrektivposter i inkomstfinansieringen.