3.5 Helsingin kaupungin konsernirahoituslaskelma

Toiminnan ja investointien rahavirta

TOIMINNAN RAHAVIRTA, 1 000 euro20192018
Vuosikate1 377 0501 358 006
Satunnaiset erät-50-18 391
Tilikauden verot-24 319-15 145
Tulorahoituksen korjauserät 1-136 999-150 962
1 215 6821 173 508
1) 2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA, 1 000 euro20192018
Investointimenot-2 210 554-1 718 766
Rahoitusosuudet investointimenoihin16 60311 511
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot645 146506 424
-1 548 805-1 200 831
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA, 1 000 euro20192018
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1-333 123-27 323
1) 2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin

Rahoitusten rahavirta

Antolainauksen muutokset20192018
Antolainasaamisten lisäys-10 706-10 089
Antolainasaamisten vähennys14 87511 509
4 1691 421
1) 2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin
Lainakannan muutokset20192018
Pitkäaikaisten lainojen lisäys566 813366 423
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-396 983-305 620
Lyhytaikaisten lainojen muutos17 610-891
187 44059 912
Oman pääoman muutokset20192018
Oman pääoman muutokset 1-960-23 613
1) 2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin
Muut maksuvalmiuden muutokset20192018
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-14 971-58 326
Vaihto-omaisuuden muutos17 890-2 857
Saamisten muutos-24 832-5 963
Korottomien velkojen muutos150 76433 229
128 851-33 917
RAHOITUKSEN  RAHAVIRTA20192018
RAHOITUKSEN  RAHAVIRTA 1319 5003 802
RAHAVAROJEN MUUTOS-13 623-23 521
1) 2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin
Rahavarojen muutos20192018
Rahavarat  31.12.1 495 2971 508 920
Rahavarat  1.1.1 508 9201 532 441
-13 623-23 521
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut20192018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 euroa 1-283 13597 903
Investointien tulorahoitus, prosenttia62,879,5
Lainanhoitokate3,13,3
Kassan riittävyys (pv)6269
1) 2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin