4.5 Ympäristövastuut

41. Ehdollinen ympäristövelka

1 000 eKaupunki 2019Kaupunki 2018
Entisten kaatopaikkojen kunnostaminen19 00019 200
Maaperän puhdistaminen3 2003 200
Helsingin kaupunki julkaisee vuosittain ympäristöraportin. Ympäristöraportissa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutuminen ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä ympäristötilinpitoon kuuluvat talousluvut