1.1.1 Pormestarin katsaus

Helsingin mahdollisuudet ja haasteet ovat erityisiä ja erilaisia muuhun maahan nähden – näin on lähes kaiken kaupunkiarkeen liittyvän, myös taloudenpidon saralla.

Viime vuosina Helsingin talous on kehittynyt suotuisasti väestönkasvun ja myös yrityksille vetovoimaisen kaupungin tuoman verotulojen myönteisen kehityksen ansiosta. Vastaavasti Helsingin on välttämätöntä investoida kasvuunsa, jotta se tapahtuisi kestävästi. Viime vuodet Helsingin talouden suurta kuvaa on hallinnut investointimenojen voimakas kasvu. Vuonna 2019 kaupungin kokonaisinvestointimenot olivat 780 miljoonaa euroa, joka on huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna (2018: 625 miljoonaa euroa). Korkeasta investointitasosta huolimatta investoinnit kyettiin suurelta osin rahoittamaan tulorahoituksella. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli negatiivinen -33 miljoonaa euroa.

Vuonna 2019 Helsinki panosti erityisesti liikenteeseen, uusiin asuinalueisiin, kasvavalle kaupungille välttämättömiin uusiin päiväkoteihin ja kouluihin sekä palveluiden laadun kehittämiseen. Isot muutokset ovat jatkuneet sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa kaupunkilaisten palveluita on koottu kattavammin laajan palvelun perhekeskuksiin, terveys- ja hyvinvointikeskuksiin sekä seniorikeskuksiin. Investointien lisäksi myös kaupungin toimintamenot jatkoivat kasvuaan. Ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,8 prosenttia, joka on kuntakentän keskimääräiseen nähden jonkin verran enemmän. Alustavien tietojen mukaan kaikista Suomen kunnista kolmen neljäsosan tulos oli negatiivinen vuonna 2019. Vaikka Helsingin lähtötilanne edessä häämöttävään epävarmemman talouskehityksen aikaan on kuntakentän yleiseen tilanteeseen verrattuna parempi, ei Helsinki ole immuuni maailmassa tapahtuville muutoksille. Myös Helsingissä tulos oli huonompi kuin kolmena edellisenä vuonna. Suhdannetilanteen yleinen heikkeneminen vaikuttaa Helsingin näkymiin ja verotuloennusteisiin. Helsingin tämänhetkinen mahdollisuus rahoittaa investointinsa tulorahoituksella on seurausta pitkäjänteisestä strategian taloustavoitteiden mukaisesta taloudenpidosta. Tämän linjan jatkaminen kaupungin talouden hoidossa mahdollistaa myös tulevat kaupungin kasvun edellyttämät investoinnit. Vastuun kasvu koko maan suotuisasta kehityksestä asettaa lisää paineita kaupungin talouden kestävälle hoidolle.

Samalla kun Helsingin on pystyttävä turvaamaan edellytykset kaupungin kestävälle kasvulle, on kaupungin mahdollistettava asukkailleen toimiva, viihtyisä ja monipuolinen kaupunkiarki jokaisena päivänä.

Vuonna 2019 Helsingissä käynnistettiin useita laajoja, maailman toimivimman kaupungin ydinprosesseihin pureutuvia kehittämiskokonaisuuksia. Kuluneena vuonna käynnistyivät muun muassa sujuvampien katutöiden, kaupungin kiinteistöjen hallinnan ja hoidon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyyteen tähtäävät toimenpidekokonaisuudet. Ensimmäistä kertaa monia näistä viheliäisistä ongelmista on pyritty ja pystytty ratkomaan yhdessä, toimialarajoja ylittäen.

Tämän päivän Helsinki on myös kansainvälisempi ja verkottuneempi kuin koskaan aikaisemmin. Vuonna 2019 solmittiin uusia merkityksellisiä kaupunkien välisiä kumppanuuksia muun muassa New Yorkin ja Lontoon kaupunkien kanssa. Helsingistä tuli New Yorkin vanavedessä maailman toinen kaupunki, joka raportoi YK:n kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisesta paikallisella tasolla.

Kaupunkimme on myös päivä päivältä modernimpi ja toivottavasti myös kaupunkilaisille hahmotettavampi ja palveluhenkisempi. Kaupungin ponnistelut digitalisaation mahdollisuuksiin tarttumiseksi ja digitaalisten palveluiden kehittämiseksi ovat saaneet oman strategiansa digitalisaatiojohtajan myötä. Kaupungille on muodostettu viestintäosasto ja kansainvälisten asioiden yksikkö. Loppuvuodesta rakensimme kaupunginkansliaan uutta strategiaosastoa, jotta myös toimintaympäristön nopean muutoksen väistämättä mukanaan tuomat mahdollisuudet pystyttäisiin hyödyntämään Helsingin ja helsinkiläisten hyväksi mahdollisimman laajasti ja ennakoiden. Kaupungin modernimpaa otetta kuvastaa konkreettisesti uuden ilmeen saanut kaupungintalon ala-aula, joka on remontin jälkeen täyttynyt uusilla käyttäjillä, tapahtumilla ja tilaisuuksilla.

Helsingin strategia perustuu visioon maailman toimivimmasta kaupungista. Visiomme ei voi toteutua kertarysäyksellä. Olennaista on johtaa kaupunkia tavalla, jossa se kehittyy päivä päivältä paremmaksi. Positiivisia onnistumisia ja kehitystä tarvitaan siellä täällä, jotta se säteilee ympärilleen hyvää ja luo uusia onnistumisia. Jokainen kaupungin työntekijä ja asukas on tässä työssä tärkeä. Jokaisen panosta tarvitaan.

Vuonna 2019 rakennettiin ja mahdollistettiin myös tulevia helsinkiläisiä tähtihetkiä – kuten merellisen Helsingin ensimmäistä biennaalia kesälle 2020, Tanssin taloa ja Helsinki Energy Challengea, jossa koko maailma haastetaan etsimään mahdollisimman kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja Helsingin lämmittämiseksi. Vuonna 2019 Helsinki oli parempi kuin vuonna 2018. Helsingillä on kaikki edellytykset rakentaa päivä päivältä parempaa kaupunkia myös tänään ja huomenna jokaiselle meistä.

Jan Vapaavuori

Pormestari