3.6 Helsingin kaupungin konsernitase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Aineettomat oikeudet40 21959 625
Muut pitkävaikutteiset menot198 745203 355
Ennakkomaksut7 9087 946
246 872270 925
Aineelliset hyödykkeet, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Maa- ja vesialueet3 429 4823 328 928
Rakennukset6 266 6246 032 715
Kiinteät rakenteet ja laitteet2 694 1952 575 088
Koneet ja kalusto1 374 9111 378 441
Muut aineelliset hyödykkeet23 58823 387
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat1 736 8551 277 670
15 525 65514 616 229
Sijoitukset, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Osakkuusyhteisöosuudet285 092272 871
Muut osakkeet ja osuudet473 765484 078
Muut lainasaamiset474 043478 189
Muut saamiset2 8792 902
1 235 7791 238 040
TOIMEKSIANTOJEN  VARAT, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
TOIMEKSIANTOJEN  VARAT526 163542 538

Vaihtuvat vastaavat

Vaihtuvat vastaavat31.12.201931.12.2018
Vaihto-omaisuus
105 595
123 485

Saamiset31.12.201931.12.2018
Pitkäaikaiset saamiset129 010
128 390
Lyhytaikaiset saamiset
482 863458 651
611 873
587 041

31.12.201931.12.2018
Rahoitusarvopaperit717 705
105 929
Rahat ja pankkisaamiset777 5921 402 991
Vastaavaa yhteensä31.12.201931.12.2018
19 747 23318 887 178

Vastattavaa

Oma pääoma

Oma pääoma, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Peruspääoma2 972 4072 972 407
Säätiöiden peruspääomat7 0157 015
Arvonkorotusrahasto1 801 6611 803 300
Muut omat rahastot1 000 028962 469
Muu oma pääoma734 105734 105
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä (-)5 220 7224 721 234
Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-)503 733528 372
12 239 67111 728 901

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Vähemmistöosuudet151 33890 444

Pakolliset varaukset

Pakolliset varaukset, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Eläkevaraukset68 001102 113
Muut pakolliset varaukset37 10737 134
105 108139 246

Toimeksiantojen pääomat

Toimeksiantojen pääomat, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Toimeksiantojen pääomat568 285599 631

Vieras pääoma

Pitkäaikainen, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma4 855 3414 654 445
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma130 927112 907
4 986 2684 767 353
Lyhytaikainen, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma315 922329 378
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma1 380 6411 232 226
1 696 5631 561 603
Vieras pääoma yhteensä31.12.201931.12.2018
6 682 8316 328 956
VASTATTAVAA  YHTEENSÄ31.12.201931.12.2018
19 747 23318 887 178
Konsernitaseen tunnusluvut31.12.201931.12.2018
Omavaraisuusaste, prosenttia62,762,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia88,687,4
Kertynyt ylijäämä, euroa5 724 4555 249 605
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas8 7618 101
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa5 171 2634 983 823
Konsernin lainakanta, euroa/asukas7 9147 691
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 euroa5 769 4775 663 071
Konsernin lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas8 8308 739
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa474 043478 189
Konsernin lainasaamiset, euroa/asukas726738