1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Markkinaehtoiset yhtiöt

Finlandia-talo Oy:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat ennätyksellisiin lukuihin tilikauden 2019 aikana. Tähän vaikuttivat yhtiön ennustetta parempi alkuvuosi sekä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kokoukset ajalla 1.7.–31.12.2019 ja syksyn isot kansainväliset kongressit. Liikevaihdon nousu ei kuitenkaan vaikuttanut kustannusten kasvuun vaan yhtiö sai parannettua tehokkuutta ja tuottavuutta.

Helen-konsernin tuloskehitys jatkui hyvänä vuonna 2019, missä onnistuneilla toimenpiteillä sähkömarkkinoilla oli suuri merkitys. Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja kivihiilestä luovutaan vaiheittain jo aiemmin. Vuosaareen rakennettavan biolämpölaitoksen suunnittelu päätettiin käynnistää ja hankkeen investointiarvo on noin 260 miljoonaa euroa. Samalla voitiin vahvistaa Hanasaaren voimalaitoksen sulkeminen, kun tarvittavat ratkaisut lämmöntuotannon korvaamiseen saatiin vahvistettua. Vuosaareen päätettiin rakentaa uusi ja ainutlaatuinen meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu. Rakentaminen alkaa vuonna 2020 ja uusi lämpöpumppu saadaan käyttöön vuonna 2022. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Vuosaareen kehitetään ainutlaatuista kaupunkijalostamoa Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n yhteisessä hankkeessa. Tavoitteena on kiertotalouden mukainen materiaalien ja energian hyödyntäminen. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Helenille 7,9 miljoonan euron energiatuen investointia varten.

Helen Oy myi yhdessä Vantaan Energia Oy:n ja Lahti Energia Oy:n kanssa omistamansa Suomen Energia-Urakointi Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:lle. Urakointiyhtiö jatkoi toimintaansa KSS Energian tytäryhtiönä toukokuun 2019 alusta alkaen.

Helen Oy käynnisti marraskuussa 2019 uuden Helen Ventures -sijoitustoiminnan, jonka tavoitteena on kiihdyttää energia-alan murrosta yhdessä start-up-kumppaneiden kanssa. Helen Ventures on strateginen sijoittaja, joka tukee energia-alaa ravistelevia ja uudistavia kasvuyrityksiä. Helenin sijoitus on suuruusluokaltaan 50 miljoonaa euroa ensimmäisen viiden vuoden aikana.

Helen Oy:n maakaasun jakelu- ja myyntiliiketoiminta siirtyivät Suomen Kaasuenergia Oy:lle 31.12.2019 toteutuneella kaupalla.

Kolmen vuoden ajan Helsinki oli Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Viime vuonna Helsingin sataman kautta kulki kaikkiaan yhteensä 12,2 miljoonaa laivamatkustajaa, mikä on prosentin verran enemmän kuin vuonna 2018. Kansainvälisen risteilijäliikenteen kausi oli erityisen positiivinen ja matkustajamäärä kasvoi 16,7 prosenttia. Kokonaismäärä nousi 605 000 matkustajaan, joka on uusi ennätys.

Helsingin Sataman kautta kulki vuonna 2019 kaikkiaan 14,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Määrä laski 2 prosenttia edellisestä ennätysvuodesta. Suurin osa Helsingin Sataman kautta kulkevasta tavarasta on Suomen ulkomaankaupan yksiköityä tavaraliikennettä, eli rekoissa, perävaunuissa ja konteissa kuljetettua rahtia. Vuonna 2019 sitä kulki Helsingin Sataman kautta 11,7 miljoonaa tonnia (lisäystä edellisvuoteen 0,5 prosenttia).

Vuoden 2019 aikana yhtiö käynnisti yhteistyössä Väyläviraston kanssa hankkeen Vuosaaren meriväylän syventämiseksi. Hankkeessa väylän ja satama-altaan syvyyttä kasvatetaan 13 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Väylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Kesäkuun 2019 lopussa Eckerö Linen Finbo Cargo -alus aloitti liikennöinnin Vuosaari–Muuga-reitillä. Uuden aluksen myötä reitin palvelutaso kasvoi ja sataman asettaman strategisen tavoitteen mukainen raskaan liikenteen kasvun ohjaaminen Vuosaareen eteni merkittävästi.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon kiinteistökehityksen osalta yhtiön merkittävin projekti on Tanssin talo -hanke, kun Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Tanssin talon -hankkeen kaavasta tehdyn kunnallisvalituksen ja kaava tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2019. Maanrakennustyöt alkoivat lokakuussa 2019, kun Helsingin kaupunki ja Opetusministeriö olivat sopineet kunnallisvalituksesta aiheutuneen rahoitusvajeen kattamisesta. Rakennuslupa myönnettiin joulukuussa 2019. Tanssin talon odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2021.

Toinen merkittävä Kiinteistö Oy Kaapelitalon kiinteistökehityksellinen projekti oli Nilsiänkatu 10:ssä sijaitsevan entisen tehdaskiinteistön hankinta tontteineen vuoden 2019 lopussa. Kiinteistö siirtyi yhtiön omistukseen vuoden 2020 alussa. Kiinteistössä on 17 000 bruttoneliötä ja siinä on jo vuosia toiminut taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteisö, joka jatkaa kiinteistön vuokralaisena myös Kaapelitalon omistuksessa.

Palmia Oy:n kasvu ja markkinoille laajentuminen jatkuivat vuonna 2019. Palmia Oy osti 1.10.2018 Hämeenlinnassa toimivien Tekme Oy:n ja Linnan Ateriapalvelut Oy:n osakekannat Hämeenlinnan kaupungilta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä. Yhtiöt tarjoavat siivous-, kiinteistö- ja ruokapalveluja Kanta-Hämeessä. Tekmessä oli 350 työntekijää erilaisissa palvelukohteissa muun muassa kouluissa, sairaaloissa ja kauppakeskuksissa.

Yhtiöiden toiminta fuusioitiin osaksi Palmia Oy:tä 1.1.2019 alkaen. Palmia Oy:n tarkoituksena on kasvattaa Etelä-Suomessa erityisesti julkiselle sektorille tarjottavia palveluja, joissa osaavia toimijoita on toistaiseksi vähän ja joita kunnat tuottavat pääsääntöisesti vielä itse. Yritykset toimivat Palmian kanssa samalla toimialalla ja kasvattivat Palmian liikevaihtoa noin 25 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Palmia Oy ja Buildercom Oy solmivat puitesopimuksen kesäkuussa 2019. Puitesopimuksella pyritään edesauttamaan ja kehittämään molemminpuolista liiketoimintaa muun muassa tehostamalla tietojärjestelmien, kuten huoltokirjajärjestelmien käyttöä, sekä parantamalla tietojärjestelmissä ylläpidettävän tietosisällön laatua.

MetropoliLab Oy on kotimainen vesi-, elintarvike- ja ympäristölaboratorio, joka tarjoaa monipuolisia laboratoriopalveluita yrityksille, laitoksille ja yhteisöille, kuntien ja valtion viranomaisille sekä yksityisille henkilöille. Laboratorioanalytiikan kilpailu on tiivistynyt viimeisen kahden vuoden aikana merkittävästi. Alan toimijoiden lukumäärä on vähentynyt kansainvälisten toimijoiden yritysostojen kautta. MetropoliLab Oy on tällä hetkellä suurin suomalainen ympäristölaboratorio ja toiminnan laatu sekä nopeus ovat valtakunnallista huippua.

Elinvoima- ja markkinointiyhtiöt

Helsinki Marketing Oy Ltd pyrkii eurooppalaiseksi kaupunkimarkkinoinnin edelläkävijäyhtiöksi ja yhtiön rakentamat konseptit ja kampanjat herättivät huomiota niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Helsinki Marketing toteutti Helsingin markkinointia, mikä palkittiin muun muassa kansallisessa digitaalisen markkinoinnin Grand One -kilpailussa sekä kansainvälisessä Skift Design Awards -kilpailussa. Yhtiö sai myös lukuisia kansainvälisiä puhujapyyntöjä erityisesti digitaalisuuden ja vastuullisuuden teemoihin liittyen. Yhtiön edustajat kävivät puhumassa kaupunkimarkkinointiin liittyen muun muassa Lontoossa, Kööpenhaminassa, Ateenassa, Ljubljanassa, Pärnussa, Singaporessa, Edinburgissa, Lissabonissa ja Lyonissa.

Helsinki Region Marketing Oy:n palvelutoiminta jatkui Moskovan toimipisteessä vaikeassa toimintaympäristössä 31.10.2019 saakka. Vuokraustoiminta Moskovassa on päättynyt ja Helsinkitalon tilat luovutettiin 31.10.2019 Moskovan kaupungille. Helsingissä olevien tilojen vuokrasopimus päättyi 31.10.2019. Viranomaisprosessi edustuston lopettamiseksi on käynnistetty. Yhtiö tullaan asettamaan selvitystilaan edustuston lopettamisen jälkeen.

Toimitilayhtiöt

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen rakentamishanke vastaanotettiin 17.10.2019 ja luovutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallintaan. Hanke eteni tilikauden aikana muilta osin asetetun tavoitteen mukaisesti, mutta valmistui aikataulusta myöhässä kiirehtimistoimenpiteistä huolimatta.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 28.8.2019, § 229 myytiin osakkuusyhteisö Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin liiketilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet Mercator Fastigheter Ab:lle 33,5 miljoonalla eurolla.

Asuntoyhtiöt

Helsingin kaupungin tytäryhteisöille valmistui vuoden 2019 aikana yhteensä 1 112 asuntoa. Helsingin Asumisoikeus Oy:lle valmistui vuonna 2019 yhteensä 378 asuntoa ja Helsingin kaupungin asunnot -konsernille 734 asuntoa. Suurimmilla tytäryhteisöillä on yhteensä 69 391 asuntoa, joista merkittävimmät tytäryhteisöt ovat Helsingin kaupungin asunnot -konserni, 49 714 asuntoa, Helsingin Asumisoikeus Oy, 4 885 asuntoa, Kiinteistö Oy Auroranlinna, 4 204 asuntoa ja Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, 3 524 asuntoa. Helsingin kaupungin asunnot -konsernilla on noin 92 000 asukasta ja Helsingin Asumisoikeus Oy:llä noin 95 000 asukasta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n viisi alueyhtiötä sulautuivat emoyhtiöön 31.12.2019. Lisäksi yhtiöön fuusioitiin 31.12.2019 Helsingin kaupungin omistamat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II.

As Oy Helsingin Nattastenpolku sulautettiin Kiinteistö Oy Auroranlinnaan 30.6.2019.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot sulautui Kiinteistö Oy Auroranlinnaan 31.12.2019.

Alueelliset- ja infrayhtiöt

Kaupunginhallituksen 23.9.2019, § 645 päätöksen perustella perustettiin tytäryhteisö Postipuiston Pysäköinti Oy.

Koulutus- ja kulttuuriyhteisöt

Helsingin teatterisäätiö sr:n ylläpitämä Helsingin Kaupunginteatteri ylitti vuonna 2019 sen ennätysvuosille 2002–2012 tyypillisen 300 000 katsojan rajan. Kaupunginteatterissa kävi vuoden aikana kaikkiaan 305 568 katsojaa. Kasvua edelliseen vuoteen 2018 (263 832) oli noin 15 prosenttia. Esityksiä nähtiin vuoden aikana 885, ja ohjelmistossa oli kaikkiaan 40 eri tuotantoa, joista ensi-iltoja oli 17. Lisäksi erilaisiin yleisötyön tapahtumiin osallistui vuoden aikana lähes 17 000 teatterin ystävää.

Helsingin tapahtumasäätiö sr (ent. Helsinki-viikon säätiö sr) aloitti uuden laajemman toimintansa kaupungin tapahtumatuotantojen keskittymänä 1.1.2019. Säätiön tarkoituksena on voittoa tai ylijäämää tavoittelematta kulttuurin, mukaan lukien kaupunkikulttuurin, aineettoman kulttuuriperinnön ja taiteen sekä näiden eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö vahvistaa omalta osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta osana Helsingin kaupunkikonsernia.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kaupunkitapahtumia, festivaaleja ja kulttuuritilaisuuksia, joihin voi sisältyä muun muassa esityksiä, konsertteja, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä taide- ja kulttuurisisältöjä. Säätiö vastaa myös Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistosta ja toimii nykymusiikkifestivaali Musica Novan pääjärjestäjänä.

Liikuntayhteisöt

Jääkenttäsäätiö sr varautui Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen useasta näkökulmasta, kuten tuottamalla päätösmateriaaleihin erilaisia skenaarioita kustannuksista säätiön talouteen. Säätiö osallistui useisiin erilaisiin työryhmiin, joissa käsitellään hankkeen vaikutusta alueen toimijoihin ja ympäristöön. Lisäksi säätiö yhdessä hankkeen kanssa esitti erilaisia yhteistyömalleja ja -muotoja tulevaisuudesta, joista säätiö, kaupunki ja hanke voisivat hyötyä taloudellisesti ja toiminnallisesti. Lisäksi säätiö osallistui säännöllisesti konsernin, kaupungin ja hankkeen edustajien kanssa ennalta määrättyihin kokouksiin, joissa hanketta käsiteltiin säätiön näkökulmasta.

Stadion-säätiö sr:n ylläpitämä Olympiastadion kokee merkittävän muodonmuutoksen. Suomeen ja Helsinkiin rakennetaan kansainväliset suurtapahtumien vaatimukset täyttävä monitoimiareena, joka on päivittäin myös kaupunkilaisten ja vierailijoiden käytössä. Vuonna 2019 säätiön keskeisimpinä tehtävinä olivat: vaikuttaminen perusparannus- ja uudistamishankkeen rakentamistoimikunnassa ja seurantaryhmässä, palvelujen konseptointi ja palvelutuottajien sekä varustamisen kilpailutus. Lisäksi tapahtuma- ja tilamyynti vuosille 2020–2021 alkoi sekä yhteistyökumppanuuksien solmiminen käynnistyi. Yleisölle, tapahtumajärjestäjille ja kaupunkilaisille rakentuu 19 290 bruttoneliötä uusia tiloja. Hankkeen kokonaislaajuus on kenttäalue ja katsomot mukaan lukien 90 000 neliötä. Tulevaisuudessa Olympiastadionilla arvioidaan vierailevan vuosittain noin miljoona kävijää.

Urheiluhallit Oy:n ylläpitämä Töölön urheilutalo avautui yleisölle perusparannuksen jälkeen joulukuussa 2019. Kahden vuoden perusparannusurakan aikana taloon saatiin lisätilaa yli 500 neliömetriä. Samalla tilojen esteettömyyttä kohennettiin. Entinen palloiluhalli jaettiin ryhmäliikuntatilaksi sekä kuntosaliksi. Toinen ryhmäliikuntatila on remontoitu entisestä Työterveyslaitoksen ruokalasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Urhea-halli Oy:n osakkeiden merkitsemisen ja kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 28 prosenttia. Osakkeet merkitsemällä ja osakassopimusta koskevan liittymissopimuksen hyväksymällä kaupunki sitoutui myöntämään hankkeen toteuttamiseksi Urhea-halli Oy:lle viiden miljoonan euron suuruisen pääomalainan. Urheahalli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 neliömetrin suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus.

Sosiaali- ja terveysyhteisöt

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvat sosiaali- ja terveystoimialalla toimivat säätiöt (Helsingin Seniorisäätiö sr, Niemikotisäätiö sr ja Oulunkylän sairaskotisäätiö sr) varautuivat omalta osaltaan valmistelussa olevaan maakunta- ja sote-muutokseen.

Tukipalvelu- ja muut yhtiöt

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluiden kysyntä oli erittäin vilkasta. Saapuneiden tilattujen työvuorojen määrä kasvoi 28,3 prosenttia ja myynti 30,4 prosenttia. Kasvaneeseen asiakastarpeeseen vastaamisen mahdollistivat erilaiset toimenpiteet työntekijöiden saatavuuden parantamisessa sekä Seuren sisäisten sekä Seuren ja asiakkaiden yhteisten prosessien kehittämisessä. Tilausten automaatioaste oli 68,9 prosenttia (edellisenä vuonna 63,9 prosenttia), eli tilauksista täyttyi automaattisesti asiakkaiden ja vuokratyöntekijöiden sähköisellä asioinnilla ilman yhtiön työpanosta. Yhtiössä otettiin käyttöön OmaSeure-mobiilisovellus, joka on seurelaisten kokonaan uudenlainen ja entistä helpompi tapa hoitaa työsuhdeasioita ja varata työvuoroja.