2.2.1 Helsingin kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu

Toimintatulot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina)Toteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Myyntitulot355 971331 905337 9566 0511020
Maksutulot226 855211 489230 80119 3121090
Tuet ja avustukset45 05641 05752 72511 6681280
Vuokratulot366 846386 618387 6701 0521000
Muut toimintatulot160 332139 372196 02356 651141-800
1 155 0601 110 4411 205 17594 734109-800
Toimintatulot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina)Toteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
 Valmistus omaan käyttöön163 192140 247176 55836 3111260
Toimintamenot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina)Toteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Palkat-1 372 451-1 414 499-1 402 21112 28899-7 310
Henkilösivumenot-389 344-398 873-361 93536 93891-2 190
Palvelujen ostot-1 772 720-1 868 031-1 967 058-99 027105-77 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat-206 980-198 330-209 185-10 855105-3 300
Avustukset-310 104-325 770-317 9767 79498-3 292
Vuokramenot-222 588-240 808-218 60822 200910
Muut toimintamenot-18 633-19 118-23 243-4 1251220
-4 292 820-4 465 428-4 500 216-34 788101-93 909

Toimintakate

ToimintakateToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Toimintakate-2 974 568-3 214 740-3 118 48396 25797-94 709
Verotulot ja valtionosuudetToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Verotulot3 416 5823 578 0003 493 731-84 269980
Valtionosuudet197 308196 000232 77636 7761190
3 613 8903 774 0003 726 507-47 493990
Rahoitustulot ja -menotToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Korkotulot77 73977 07077 8077371010
Muut rahoitustulot52 45943 44972 51229 0631670
Korkomenot-16 870-20 406-16 5863 820810
Muut rahoitusmenot-654-1 800-3451 455190
112 67498 313133 38835 0751360

Vuosikate

VuosikateToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Vuosikate751 996657 573741 41283 839113-94 709
Poistot ja arvonalentumisetToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Suunnitelman mukaiset poistot-346 801-374 441-364 43610 005970
Satunnaiset erätToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Satunnaiset menot-18 412000...0

Tilikauden tulos

Tilikauden tulosToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Tilikauden tulos386 783283 132376 97693 844133-94 709
Tilikauden tulosToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Poistoeron muutos-1 3082 647-271-2 918-100
Varausten muutos1 015-4 544-2 6991 845590
Rahastojen lisäys-8 2230-8 563-8 563..0
Rahastojen vähennys28 3283 40013 78510 3854057 343
19 8121 5032 2527491507 343
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ (-)Toteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ (-)406 595284 635379 22894 593133-87 366

Kaupungin ulkoiset kokonaismenot ylittivät talousarvion 34,8 miljoonaa euroa ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,8 prosenttia. Kaupunkistrategian käyttötalouden toimintamenoja mitoittava taloustavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 2019 noin 5 prosenttia eli noin kaksinkertaisesti strategiatavoitteeseen nähden (tässä vertailussa on huomioitava, että taloustavoitteen mukaiset eri talousarviokohtien menot oli asetettu talousarvion valmisteluvaiheen kustannustason muutoksen ja väestönkasvuvauhdin ennusteiden perusteella).