5.2 Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätöslaskelmat

Asuntotuotantorahasto

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Liiketoiminnan muut tuotot17 016 262,0518 882 550,45
Materiaalit ja palvelut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−5 624,21−26 099,87
Palvelujen ostot−1 967 430,51−1 354 814,53
−1 973 054,72−1 380 914,40
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Liiketoiminnan muut kulut−14 846 748,77−27 898 080,26
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)196 458,56−10 396 444,21
Rahoitustuotot ja -kulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Korkotuotot2 189 778,302 102 453,30
    Muut rahoitustuotot94 967,18115 009,27
    Muut rahoituskulut−18 800,46−87 482,45
2 265 945,022 129 980,12
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)−2 462 403,588 266 464,09
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ (-)00

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta
Toiminnan rahavirta20192018
Liikeylijäämä/ alijäämä (-)196 458,56−10 396 444,21
Rahoitustuotot ja -kulut2 265 945,022 129 980,12
2 462 403,58−8 266 464,09
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA20192018
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA2 462 403,58−8 266 464,09
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset20192018
    Antolainasaamisten lisäys muille−6 400 343,00−8 052 592,00
    Antolainasaamisten vähennys muille2 466 056,292 608 193,12
−3 934 286,71−5 444 398,88
Oman pääoman muutokset20192018
Oman pääoman muutokset3 618 971,003 963 098,00
Muut maksuvalmiuden muutokset20192018
    Yhdystilisaamisen muutos kunnalta−1 576 035,709 612 304,09
    Saamisten muutos muilta163 248,20−143 416,31
    Korottomien velkojen muutos kunnalta−57 683,6571 882,23
    Korottomien velkojen muutos muilta−676 616,72206 994,96
−2 147 087,879 747 764,97
RAHOITUKSEN  RAHAVIRTA20192018
RAHOITUKSEN  RAHAVIRTA−2 462 403,588 266 464,09

Tase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Sijoitukset31.12.201931.12.2018
Muut lainasaamiset112 161 896,09108 227 609,38
112 161 896,09108 227 609,38
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Myyntisaamiset219 817,41350 334,03
Lainasaamiset51 207,84121 063,53
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä123 569 785,43121 993 749,73
Muut saamiset31 311,1730 295,75
Siirtosaamiset732 595,41696 486,72
124 604 717,26123 191 929,76
VASTAAVAA YHTEENSÄ31.12.201931.12.2018
VASTAAVAA YHTEENSÄ236 766 613,35231 419 539,14

Vastattavaa

Oma pääoma
Muut omat rahastot31.12.201931.12.2018
Rahastopääoma 1.1.230 537 891,48234 841 257,57
Rahastopääoman lisäys/vähennys (-)3 618 971,003 963 098,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) ennen varauksia2 462 403,58−8 266 464,09
236 619 266,06230 537 891,48
Vieras pääoma
Lyhytaikainen31.12.201931.12.2018
Saadut ennakot119 615,55275 006,94
Ostovelat13 202,1676 895,85
Korottomat velat kunnalta14 529,5872 213,23
Siirtovelat0457 531,64
147 347,29881 647,66
31.12.201931.12.2018
Vieras pääoma yhteensä147 347,29881 647,66
VASTATTAVAA YHTEENSÄ236 766 613,35231 419 539,14

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto

Tuloslaskelma

  Rahoitustuotot ja -kulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
    Korkotuotot663,83673,5
    Muut rahoitustuotot3 024,323 123,96
3 688,153 797,46
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)−3 688,15−3 797,46
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)00

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta20192018
Rahoitustuotot ja -kulut3 688,153 797,46
3 688,153 797,46
Toiminnan rahavirta20192018
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA3 688,153 797,46

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset20192018
Antolainasaamisten lisäys muille−26 481 200,00−96 383 678,00
Antolainasaamisten vähennys muille5 368 984,103 333 934,77
−21 112 215,90−93 049 743,23
 Oman pääoman muutokset20192018
 Oman pääoman muutokset10 000 000,000
Muut maksuvalmiuden muutokset20192018
Yhdystilisaamisen muutos kunnalta11 031 783,4993 058 447,87
Saamisten muutos muilta76 744,26−12 502,10
11 108 527,7593 045 945,77
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA20192018
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA−3 688,15−3 797,46

Tase

Vastaavaa

Pysyvät vastaavaat
Sijoitukset31.12.201931.12.2018
Muut lainasaamiset159 185 975,07138 073 759,17
159 185 975,07138 073 759,17
Vaihtuvat vastaavaat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Lainasaamiset47 994,68124 595,90
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä33 544 078,0644 575 861,55
Muut saamiset15,68167,48
Siirtosaamiset53,0544,29
33 592 141,4744 700 669,22
VASTAAVAA  YHTEENSÄ31.12.201931.12.2018
VASTAAVAA  YHTEENSÄ192 778 116,54182 774 428,39

Vastattavaa

Oma pääoma
Muut omat rahastot31.12.201931.12.2018
Rahastopääoma 1.1.182 774 428,39182 770 630,93
Rahastopääoman lisäys/vähennys (-)10 000 000,000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) ennen varauksia3 688,153 797,46
192 778 116,54182 774 428,39
VASTATTAVAA  YHTEENSÄ31.12.201931.12.2018
VASTATTAVAA  YHTEENSÄ192 778 116,54182 774 428,39

Vakuutusrahasto

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Liiketoiminnan muut kulut−1 027 371,90−576 573,38
LIIKEYLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ (-)−1 027 371,90−576 573,38
Rahoitustuotot ja -kulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Muut rahoitustuotot2 210 510,882 109 493,56
2 210 510,882 109 493,56
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)−1 183 138,98−1 532 920,18
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ (-)00

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta20192018
Liikeylijäämä/ alijäämä (-)−1 027 371,90−576 573,38
Rahoitustuotot ja -kulut2 210 510,882 109 493,56
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA1 183 138,981 532 920,18

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta20192018
Muut maksuvalmiuden muutokset−2 059 730,88−1 260 220,13
Yhdystilisaamisen muutos kunnalta876 591,90−272 700,05
Korottomien velkojen muutos kunnalta−1 183 138,98−1 532 920,18
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA−1 183 138,98−1 532 920,18

Tase

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä60 260 426,1058 200 695,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ60 260 426,1058 200 695,22

Vastattavaa

Oma pääoma
Muut omat rahastot31.12.201931.12.2018
Rahastopääoma 1.1.58 200 695,2256 667 775,04
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) ennen varauksia1 183 138,981 532 920,18
59 383 834,2058 200 695,22
Vieras pääoma
Lyhytaikainen31.12.201931.12.2018
Korottomat velat kunnalta876 591,900
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ876 591,900
VASTATTAVAA  YHTEENSÄ31.12.201931.12.2018
VASTATTAVAA  YHTEENSÄ60 260 426,1058 200 695,22

Innovaatiorahasto

Tuloslaskelma

Materiaalit ja palvelut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat−24 051,63−26 343,12
Palvelujen ostot−505 882,70−436 960,14
−529 934,33−463 303,26
Henkilöstökulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Palkat ja palkkiot−338 870,99−342 505,75
Henkilösivukulut: Eläkekulut−81 107,08−74 575,90
Muut henkilösivukulut−12 105,38−12 470,94
−432 083,45−429 552,59
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Liiketoiminnan muut kulut−2 166 694,79−1 655 724,29
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)3 128 712,572 548 580,14
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ (-)00

Rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä/ alijäämä (-)20192018
Liikeylijäämä/ alijäämä (-)−3 128 712,57−2 548 580,14
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA20192018
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA−3 128 712,57−2 548 580,14

Rahoituksen rahavirta

Oman pääoman muutokset20192018
Oman pääoman muutokset20 000 000,0010 000 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset20192018
Yhdystilisaamisen muutos kunnalta−16 840 333,15−7 491 403,69
Saamisten muutos muilta−2 208,92−11 250,27
Korottomien velkojen muutos kunnalta−8 353,00−24 998,04
Korottomien velkojen muutos muilta−20 392,3676 232,14
−16 871 287,43−7 451 419,86
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA20192018
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA3 128 712,572 548 580,14

Tase

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset31.12.201931.12.2018
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä34 429 464,8017 589 131,65
Muut saamiset34 930,0732 841,51
Siirtosaamiset120,360
VASTAAVAA  YHTEENSÄ34 464 515,2317 621 973,16

Vastattavaa

Oma pääoma
Muut omat rahastot31.12.201931.12.2018
Rahastopääoma 1.1.17 501 786,9310 050 367,07
Rahastopääoman lisäys/vähennys (-)20 000 000,0010 000 000,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) ennen varauksia−3 128 712,57−2 548 580,14
34 373 074,3617 501 786,93
Vieras pääoma
Lyhytaikainen31.12.201931.12.2018
Ostovelat86 454,0795 721,13
Korottomat velat kunnalta08 353,00
Siirtovelat4 986,8016 112,10
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ91 440,87120 186,23
VASTATTAVAA YHTEENSÄ31.12.201931.12.2018
VASTATTAVAA YHTEENSÄ34 464 515,2317 621 973,16

Osallisuusrahasto

Rahoituslaskelma

Rahoituksen rahavirta20192018
Oman pääoman muutokset040 000 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset
Yhdystilisaamisen muutos kunnalta0−40 000 000,00
0−40 000 000,00

Tase

Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset31.12.201931.12.2018
40 000 000,0040 000 000,00
VASTAAVAA  YHTEENSÄ40 000 000,0040 000 000,00

Vastattavaa

Oma pääoma
Muut omat rahastot31.12.201931.12.2018
Rahastopääoma 1.1.40 000 000,000
40 000 000,0040 000 000,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ40 000 000,0040 000 000,00