3.2 Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta

Toiminnan rahavirta20192018
Vuosikate741 411 706751 996 272
Satunnaiset erät0-18 412 104,38
Tulorahoituksen korjauserät-190 197 628-107 179 778
551 214 078626 404 390
Investointien rahavirta20192018
Investointimenot-780 382 485-625 292 354
Rahoitusosuudet investointimenoihin15 034 41111 933 227
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot181 192 295137 672 086
-584 155 779-475 687 041
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA20192018
-32 941 701150 717 348

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset20192018
Antolainasaamisten lisäys-86 267 706-120 031 492
Antolainasaamisten vähennys79 890 71070 302 313
-6 376 996-49 729 179
Lainakannan muutokset20192018
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-86 540 921-105 849 049
-86 540 921-105 849 049
Oman pääoman muutokset20192018
Oman pääoman muutokset00
Muut maksuvalmiuden muutokset20192018
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-30 171 979-64 475 015
Vaihto-omaisuuden muutos-3 861 4044 533 008
Saamisten muutos-33 663 833-14 884 474
Korottomien velkojen muutos64 183 2904 544 304
-3 513 926-70 282 177
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA20192018
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-96 431 843-225 860 405
RAHAVAROJEN MUUTOS-129 373 544-75 143 056
Rahavarojen muutos20192018
Rahavarat  31.12.1 112 044 5551 241 418 100
Rahavarat  1.1.1 241 418 0991 316 561 156
-129 373 544-75 143 056