4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

4. Toimintatuotot tehtäväalueittain

Toimintatuotot tehtäväalueittain 1 000 euroaKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki (Tietoihin sisältyy valmistus omaan käyttöön) 2019Kaupunki (Tietoihin sisältyy valmistus omaan käyttöön) 2018
Keskushallinto975 146974 94339 47926 138
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala43 58241 41768 21665 151
Kaupunkiympäristön toimiala1 455 2361 328 400632 727589 016
Kulttuuri-ja vapaa-ajan toimiala65 63956 58132 20928 643
Sosiaali- ja terveystoimiala774 358754 845183 390213 857
Liikelaitokset408 698376 565408 698376 565
Rahastot17 01518 88317 01518 883
Toimintatuotot yhteensä Toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä.3 739 6743 551 6341 381 7341 318 253

5. Verotulojen erittely

1 000 euroaKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Kunnallisvero2 632 9352 580 4832 632 9352 580 483
Yhteisövero586 905574 753586 905574 753
Kiinteistövero273 892261 347273 892261 347
Verotulot yhteensä3 493 7323 416 5833 493 7323 416 583

6. Valtionosuuksien erittely

1 000 euroaKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 
(ilman tasauksia)554 315501 619553 761501 619
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus-340 604-319 277-340 604-319 277
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet19 61814 96519 61814 965
Valtionosuudet yhteensä233 329197 307232 775197 307

7. Palvelujen ostojen erittely

1 000 eKaupunki 2019Kaupunki 2018
Asiakaspalvelujen ostot1 151 847997 224
Muiden palvelujen ostot815 211775 496
Palvelujen ostot yhteensä1 967 0581 772 720

8. Valtuustoryhmille annetut tuet

1 000 euroaKaupunki 2019Kaupunki 2018
Kansallinen Kokoomus8086
Vihreä liitto7373
Vasemmistoliitto7070
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue4242
Suomen ruotsalainen kansanpuolue3535
Perussuomalaiset2027
Valtuustoryhmä Sininen 1412
Suomen Keskusta911
Feministinen puolue77
Valtuustoryhmä Avoin puolue 
(ent. Piraattipuolue)77
Suomen Kristillisdemokraatit77
Valtuustoryhmä Terve Helsinki77
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä384

9. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistosuunnitelma on kaupunginvaltuuston 18.9.1996 vahvistama. Poistosuunnitelmaa on tämän jälkeen täydennetty kaupunginvaltuuston päätöksillä. Päätöksellä 2.11.2001 päätettiin asuinkiinteistöjen rakennusten ja pysäköintiyhtiöiden kalliotunneleiden ja maanpäällisten laitosten poistoajoista. Päätös 14.11.2001 koskee tehdas- ja tuotantorakennuksia sekä kiinteitä rakenteita ja laitteita ja päätös 9.10.2002 Vuosaaren Sataman liikenneväylien investointeja. Päätös 18.6.2003 koskee raidekalustoa ja muita kuljetusvälineitä ja päätös 29.11.2006 asuinkiinteistöyhtiöiden asuinrakennusten progressiivisia poistoja. Päätös 11.5.2011 koskee atk-ohjelmistojen poistoaikaa ja Khs päätös 11.1.2016 viestintävälineitä ja muita aineellisia hyödykkeitä. Poistosuunnitelma perustuu arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaiseen tasapoistoon. Poistojen laskenta muutettiin vuonna 2012 SAP -järjestelmän käyttöönoton myötä alkamaan hankintakuukautta seuraavan kuukauden alusta, kun aikaisemmin poistot alkoivat hankintakuukauden alusta. Toimialojen ja liikelaitosten poistosuunnitelmat on tarkistettu niiden lautakunnissa ja johtokunnissa vuoden 2019 aikana ja varmistettu poistosuunnitelmien vastaavan kaupunginvaltuuston asettamia raameja. Poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat oikeudet5 - 20 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot3 - 20 vuotta
Asuinkiinteistöyhtiöiden asuinrakennuksetProgressiivinen poistoenintään 40 vuotta
Muut rakennukset ja rakennelmat10 - 50 vuotta
Pysäköintiyhtiöiden kalliotunnelitenintään 100 vuotta
Pysäköintiyhtiöiden maanpäälliset laitoksetenintään 60 - 70 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet8 - 50 vuotta
Koneet ja kalusto3 - 30 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet3 - 5 vuotta

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

10. Pakollisten varausten muutokset

1 000 euroaKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Eläkevastuu 1.1.102 113113 833101 217112 919
Lisäykset tilikaudella    
Vähennykset tilikaudella-34 112-11 720-34 007-11 702
Eläkevastuu 31.12.68 001102 11367 210101 217
Kaatopaikkojen jälkihoitovaraus (HSY) 1.1.18 49617 111....
Lisäykset tilikaudella3 5742 941....
Vähennykset tilikaudella-10-1 556....
Kaatopaikkojen jälkihoitovaraus (HSY) 31.12.21 96718 496....
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (HUS) 1.1.17 37817 330....
Lisäykset tilikaudella048....
Vähennykset tilikaudella-3 514 ....
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (HUS) 31.12.13 86417 378....
Muut pakolliset varaukset 1.1.1 2601 75200
Lisäykset tilikaudella55542100
Vähennykset tilikaudella-539-91300
Muut pakolliset varaukset 31.12.1 2761 26000

11. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

 Muut toimintatuotot , 1 000 euroaKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
 Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 138 768112 269138 768112 269
 Rakennusten myyntivoitot 3 43914 4723 439561
 Osakkeiden myyntivoitot 22 7721 14113 7931 141
 Muut luovutusvoitot 5741 162351956
 Luovutusvoitot yhteensä165 553129 044156 351114 927
Muut toimintakulut, 1 000 euroaKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Rakennusten myyntitappiot02410241
Osakkeiden myyntitappiot700700
Muut luovutustappiot931 15590796
Luovutustappiot yhteensä1631 3961601 037

12. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

1 000 euroaKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Satunnaiset tuotot    
Muut tuotot15021  
Satunnaiset kulut    
Korkeasaaren luovutuskulut -18 412 -18 412
Muut kulut-200   
Satunnaiset kulut yhteensä-50-18 3910-18 412

13. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

1 000 euroaKaupunki 2019Kaupunki 2018
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä65 03145 111
Osinkotuotot muista yhteisöistä2 6192 506
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä4 2494 249
Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot yhteensä71 89951 866