2.4.1 Helsingin kaupungin rahoituslaskelman toteutumisvertailu

Koko kaupungin rahoituslaskelman toteutumisen sisältö on kuvattu toimintakertomuksessa luvun 1.3.2 yhteydessä.

Helsingin kaupungin rahoituslaskelman toteutumisvertailu sisältää kaikki kaupungin rahavirrat kaupungin sisäiset erät eliminoituna. Se vastaa ulkoisen laskennan rahoituslaskelmaa sillä erotuksella, että laskelma sisältää vertailun talousarviossa esitettyyn rahoituslaskelmaan. Rahoituslaskelma on suoriteperusteinen.

(Alla olevan taulukon luvut on ilmoitettu tuhansina euroina)

Helsingin kaupungin rahoituslaskelman toteutumisvertailu

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus, 1 000 euroaToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus 2019
Vuosikate751 996657 573741 41283 839113-94 709
Satunnaiset erät-18 412000..0
Tulorahoituksen korjauserät-107 180-96 054-190 198-94 1441980
Investointien rahavirta, 1 000 euroaToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus 2019
Investointimenot-625 292-784 289-780 3823 907100-169 556
Rahoitusosuudet investointimenoihin11 93324 76815 034-9 734610
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot137 672114 967181 19266 2251580
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTAToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus 2019
150 717-83 035-32 94250 09340-264 265

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutoksetToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus 2019
 Antolainasaamisten lisäys-120 031-167 050-86 26880 7825229 211
Antolainasaamisten vähennys70 30278 35679 8911 5351020
Lainakannan muutoksetToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus 2019
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys0115 0000-115 000..0
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys-105 849-100 085-86 54113 544860
Oman pääoman muutokset0000..0
Muut maksuvalmiuden muutokset -70 282-957-3 514-2 5573670
Rahoituksen rahavirtaToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus 2019
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-225 860-74 736-96 432-21 696129-29 211
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN-75 143-157 771-129 37428 39782-293 476