4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely

1 000 euroaKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2019
Peruspääoma 1.1.2 972 4072 972 4072 972 4072 972 407
Peruspääoma 31.12.2 972 4072 972 4072 972 4072 972 407
Säätiöiden peruspääomat 1.1.7 0155 81500
Lisäykset 1 20000
Säätiöiden peruspääomat 31.12.7 0157 01500
Arvonkorotusrahasto 1.1.1 803 3001 804 9521 798 4401 800 090
Vähennykset-1 639-1 652-1 639-1 650
Arvonkorotusrahasto 31.12.1 801 6611 803 3001 796 8011 798 440
Muut omat rahastot
Vakuutusrahasto 1.1.58 20056 66758 20156 668
Lisäykset1 1831 5331 1831 533
Vakuutusrahasto 31.12.59 38358 20059 38458 201
Urheilu- ja ulkoilurahasto 1.1.182 774182 770182 774182 770
Lisäykset10 004410 0044
Urheilu- ja ulkoilurahasto 31.12.192 778182 774192 778182 774
Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahasto 1.1.7 04117 2947 04117 294
Vähennykset-5 267-10 253-5 267-10 253
Kamppi-Töölönlahti-alueen1 7747 0411 7757 041
investointirahasto 31.12.
Asuntotuotantorahasto 1.1.230 538234 842230 538234 841
Lisäykset7 5696 6867 5693 963
Vähennykset-1 488-10 989-1 488-8 266
Asuntotuotantorahasto 31.12.236 619230 538236 619230 538
Lähiörahasto 1.1.47 17352 30447 17352 304
Vähennykset-4 095-5 131-4 095-5 131
Lähiörahasto 31.12.43 07847 17343 07847 173
Innovaatiorahasto 1.1.17 50210 05117 50210 050
Lisäykset20 00010 00020 00010 000
Vähennykset-3 129-2 549-3 129-2 548
Innovaatiorahasto 31.12.34 37317 50234 37317 502
Osallisuusrahasto 1.1.40 000040 0000
Lisäykset 40 000 40 000
Osallisuusrahasto 31.12.40 00040 00040 00040 000
Asumisoikeusmaksut  1.1.128 547118 57900
Lisäykset10 63910 16200
Vähennykset-5-19400
Asumisoikeusmaksut 31.12.139 181128 54700
Muut omat rahastot 1.1.250 693230 86500
Lisäykset232 25128 83300
Vähennykset-230 103-9 00500
Muut omat rahastot 31.12.252 841250 69300
Muut omat rahastot yhteensä1 000 028962 468608 007583 229
Muu oma pääoma 1.1.734 105734 105729 031729 031
Muu oma pääoma 31.12.734 105734 105729 031729 031
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.5 249 6064 770 5875 752 8705 395 682
Lisäykset / Vähennykset-30 000-48 929-30 000-49 407
Oikaisu edelliseen tilikauteen1 116-42400
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.5 220 7224 721 2345 722 8705 346 275
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-)503 733528 372379 228406 595
Oma pääoma yhteensä12 239 67111 728 90112 208 34411 835 977

26. Pitkäaikaiset velat

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta3 865 0933 139 909675 589755 658
Lainat julkisyhteisöiltä757 863651 850  
Lainat muilta luotonantajilta1 8997 4387 4387 438
Muut pitkäaikaiset velat90 039138 069  
Pitkäaikaiset velat yhteensä4 714 8943 937 266683 027763 096

27. Pakolliset varaukset

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Eläkevastuuvaraus68 001102 12567 210101 217
Kaatopaikkojen jälkihoitovaraus21 96718 496  
Potilasvahinkovastuumaksuvastuu13 86417 377  
Muut pakolliset varaukset1 2761 260  
Pakolliset varaukset yhteensä105 108139 25867 210101 217

28. Vieras pääoma

1 000 eKaupunki 2019 PitkäaikaisetKaupunki 2019 LyhytaikaisetKaupunki 2018 PitkäaikaisetKaupunki 2018 Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille
Saadut ennakot0000
Ostovelat022 129020 997
Muut velat 1)0431 2160443 084
Siirtovelat01 04102 773
Yhteensä0454 3860466 854
Velat jäsenkuntayhtymille    
Ostovelat027 919024 346
Siirtovelat019 108014 400
Yhteensä047 027038 746
Velat osakkus- ja omistusyhteysyhteisöille    
Ostovelat02 5830718
Siirtovelat000424
Yhteensä02 58301 142
Vieras pääoma yhteensä0503 9960506 742

29. Sekkitililimiitti

1 000 eKaupunki 2019Kaupunki 2018
Luotollisen sekkitilin limitti 31.12.2 5232 523
- siitä käyttämättä oleva määrä2 5232 523

30. Muiden velkojen erittely

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Muut velat
Liittymismaksut50 34550 349  
Muut velat7 020154 456485 043490 863
Muut velat yhteensä57 365204 805485 043490 863

31. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Lyhytaikaiset siirtovelat
Lomapalkkajaksotus 363 250339 457249 433234 083
Siirtyvät korot7 1177 6791 0341 035
Velka HUSille198286310448
Velka Kevalle 50918 11650918 116
Stadion-säätiö / OKM:n erityisavustus perusparannushanke 2014 - 2019 107 83587 427....
HUS / Palkkajaksotus 9 80112 651....
HSL / Lipputulojaksotus7 3326 859....
Muut siirtovelat 161 797178 938104 952127 368
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä657 839651 412356 238381 050

32. Laskennalliset verovelat

1 000 eKonserni 2019Konserni 2018Kaupunki 2019Kaupunki 2018
Korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma44 57632 532....
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma80 48776 858....
Laskennalliset verovelat yhteensä125 063109 390....