1.5 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulot ja -menot -laskelma kuvaa kaupungin rahan lähteet ja käytön. Siihen on koottu yhteen kaikki tulot ja menot tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Kokonaistulojen ja -menojen erotus −125 miljoonaa euroa on sama kuin rahavarojen ja muiden maksuvalmiuden muutosten erotus.

Tulot

ToimintaMiljoonaa euroa
Toimintatuotot1 205
Verotulot3 494
Valtionosuudet233
Korkotuotot78
Muut rahoitustuotot72
Satunnaiset tuotot0
Tulorahoituksen korjauserätMiljoonaa euroa
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot-156
InvestoinnitMiljoonaa euroa
Rahoitusosuudet investointimenoihin15
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot181
RahoitustoimintaMiljoonaa euroa
Antolainasaamisten vähennykset80
Pitkäaikaisten lainojen lisäys0
Oman pääoman lisäykset0
KokonaistulotMiljoonaa euroa
Yhteensä5 202

Menot

ToimintaMiljoonaa euroa
Toimintakulut4 500
Valmistus omaan käyttöön-177
Korkokulut17
Muut rahoituskulut0
Satunnaiset kulut0
Tulorahoituksen korjauserätMiljoonaa euroa
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot0
Pakollisten varausten muutos34
InvestoinnitMiljoonaa euroa
Investointimenot780
RahoitustoimintaMiljoonaa euroa
Antolainasaamisten lisäykset86
Pitkäaikaisten lainojen vähennys87
Oman pääoman vähennykset0
KokonaismenotMiljoonaa euroa
Yhteensä5 327

Täsmäytys: Kokonaistulot – Kokonaismenot = 5 202 – 5 327 = -125

Rahavarojen muutos – Muut maksuvalmiuden muutokset = -129 – (- 4) = -125

Kokonaistulot ja -menot -laskelma on täsmäytettävissä rahoituslaskelmaan siten, että kokonaistulojen ja -menojen erotus on yhtä suuri kuin rahoituslaskelman Rahavarojen muutos vähennettynä Muut maksuvalmiuden muutokset -erän summalla.