6 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Helsingissä maaliskuun 23. päivänä 2020

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

Kaisa Hernberg

Nasima Razmyar

Veronika Honkasalo

Daniel Sazonov

Terhi Koulumies

Tomi Sevander

Pia Pakarinen

Anni Sinnemäki

Mika Raatikainen

Sanna Vesikansa

Marcus Rantala

Anna Vuorjoki

Wille Rydman

Ozan Yanar

Jan Vapaavuori ( pormestari ja hallituksen puheenjohtaja)

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä huhtikuun . päivänä 2020

KPMG Oy Ab, Tilintarkastusyhteisö

Jorma Nurkkala JHT, KHT