2.4.2 Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu eroaa virallisesta rahoituslaskelmasta siten, että se ei sisällä kunnallisten liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tuloja ja menoja eikä siinä ole eliminoitu kaupungin sisäisiä eriä.

(Alla olevan taulukon luvut on ilmoitettu tuhansina euroina)

Helsingin kaupungin talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus, 1 000 euroaToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeava 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus
Vuosikate696 603602 176675 59273 416112-94 709
Satunnaiset erät-18 412000..0
Tulorahoituksen korjauserät-107 169-96 054-189 907-93 8531980
Investointien rahavirta, 1 000 euroaToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeava 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus
Investointimenot-516 027-609 319-639 940-30 621105-169 556
Rahoitusosuudet investointimenoihin11 93313 62510 894-2 731800
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot133 217114 967180 99566 0281570
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTAToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeava 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus
200 14525 39537 63412 239148-264 265

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset, 1 000 euroaToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeava 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus
Antolainasaamisten lisäys-145 595-359 643-143 386216 25740-29 211
Antolainasaamisten vähennys66 34989 84474 043-15 801820
Lainakannan muutokset, 1 000 euroaToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeava 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus
Pitkäaikaisten lainojen lisäys0115 0000-115 00000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-92 764-87 000-73 45613 544840
Oman pääoman muutokset0000..0
Muut maksuvalmiuden muutokset -98 151131 797-11 589-143 386-90
RAHOITUKSEN RAHAVIRTAToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeava 2019Toteuma-% 2019Ylitysoikeus
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-270 161-110 002-154 388-44 386140-29 211
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN-70 016-84 607-116 754-32 147138-293 476