3.1 Helsingin kaupungin tuloslaskelma

Toimintatuotot

Toimintatuotot01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Myyntituotot337 956 225,51355 971 091,95
Maksutuotot230 800 858,84226 854 683,31
Tuet ja avustukset52 725 067,2045 056 170,59
Vuokratuotot387 669 983,24366 845 509,96
Muut toimintatuotot196 023 358,77160 332 394,21
1 205 175 493,561 155 059 850,02
Toimintatuotot01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Valmistus omaan käyttöön176 558 093,88163 191 932,08
Toimintakulut, Henkilöstökulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Palkat ja palkkiot-1 402 211 385,96-1 372 450 789,98
Toimintatuotot, Henkilösivukulut 01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Eläkekulut-310 439 306,38-333 795 876,83
Muut henkilösivukulut-51 496 192,85-55 547 989,20
Palvelujen ostot -1 967 057 674,51-1 772 720 418,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat-209 185 130,27-206 980 202,53
Avustukset-317 976 600,61-310 104 211,24
Vuokrakulut-218 608 090,74-222 588 144,12
Muut toimintakulut-23 242 683,75-18 632 923,25
-4 500 217 065,07-4 292 820 555,36

Toimintakate

Toimintakate01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
-3 118 483 477,63-2 974 568 773,26
Verotulot ja valtionosuudet01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Verotulot3 493 731 697,003 416 582 438,52
Valtionosuudet232 775 785,00197 308 024,00
3 726 507 482,003 613 890 462,52
Rahoitustuotot ja -kulut01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Korkotuotot77 807 048,2077 739 097,40
Muut rahoitustuotot72 512 025,4052 458 862,78
Korkokulut-16 585 774,01-16 869 668,34
Muut rahoituskulut-345 598,15-653 709,26
133 387 701,44112 674 582,58

Vuosikate

Vuosikate01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
741 411 705,81751 996 271,84
Poistot ja arvonalentumiset01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Suunnitelman mukaiset poistot -364 435 630,81-346 801 421,80
-364 435 630,81-346 801 421,80
Satunnaiset erät01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Satunnaiset kulut0,00-18 412 104,38
0,00-18 412 104,38

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
376 976 075,00386 782 745,66
Tilikauden tulos01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)-271 370,48-1 308 079,71
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)-2 698 770,201 014 755,18
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)5 222 248,1520 105 669,48
2 252 107,4719 812 344,95
Tilikauden tulos01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ (-)379 228 182,47406 595 090,61