3.1 Helsingfors stads resultaträkning

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkter01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Försäljningsintäkter337 956 225,51355 971 091,95
Avgiftsintäkter230 800 858,84226 854 683,31
Understöd och bidrag52 725 067,2045 056 170,59
Hyresintäkter387 669 983,24366 845 509,96
Övriga verksamhetsintäkter196 023 358,77160 332 394,21
1 205 175 493,561 155 059 850,02
Tillverkning för eget bruk01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Tillverkning för eget bruk176 558 093,88163 191 932,08
Omkostnader, Personalkostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Löner och arvoden-1 402 211 385,96-1 372 450 789,98
Omkostnader, Lönebikostnader 01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Pensionskostnader-310 439 306,38-333 795 876,83
Övriga lönebikostnader-51 496 192,85-55 547 989,20
Köpta tjänster -1 967 057 674,51-1 772 720 418,21
Material, förnödenheter och varor-209 185 130,27-206 980 202,53
Understöd-317 976 600,61-310 104 211,24
Hyreskostnader-218 608 090,74-222 588 144,12
Övriga verksamhetskostnader-23 242 683,75-18 632 923,25
-4 500 217 065,07-4 292 820 555,36

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
-3 118 483 477,63-2 974 568 773,26
Skatteintäkter och statsandelar01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Skatteintäkter3 493 731 697,003 416 582 438,52
Statsandelar232 775 785,00197 308 024,00
3 726 507 482,003 613 890 462,52
Finansiella intäkter och kostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Ränteintäkter77 807 048,2077 739 097,40
Övriga finansiella intäkter72 512 025,4052 458 862,78
Räntekostnader-16 585 774,01-16 869 668,34
Övriga finansiella kostnader-345 598,15-653 709,26
133 387 701,44112 674 582,58

Årsbidrag

Årsbidrag01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
741 411 705,81751 996 271,84
Avskrivningar och nedskrivningar01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Avskrivningar enligt plan-364 435 630,81-346 801 421,80
-364 435 630,81-346 801 421,80
Extraordinära poster01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Extraordinära kostnader0-18 412 104,38
0-18 412 104,38

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
376 976 075,00386 782 745,66
Räkenskapsperiodens resultat01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens-271 370,48-1 308 079,71
Ökning (-) eller minskning (+) av avsättningar-2 698 770,201 014 755,18
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder5 222 248,1520 105 669,48
2 252 107,4719 812 344,95
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
379 228 182,47406 595 090,61