2.4.1 Jämförelse av utfallet för Helsingfors stads finansieringsanalys

Utfallet för hela stadens finansieringsanalys beskrivs i verksamhetsberättelsens kapitel 1.3.2.

I jämförelsen av utfallet för Helsingfors stads finansieringsanalys ingår stadens samtliga penningflöden med stadens interna poster eliminerade. Den motsvarar den externa redovisningens finansieringsanalys förutom att kalkylen innehåller en jämförelse med den finansieringsanalys som presenteras i budgeten. Finansieringsanalysen är prestationsbaserad.

Jämförelse av utfallet för Helsingfors stads finansieringsanalys

Kassaflöde från verksamheten

Inkomstfinansiering, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
Årsbidrag 751 996657 573741 41283 839113-94 709
Extraordinära poster-18 412000..0
Korrektivposter i inkomstfinansieringen-107 180-96 054-190 198-94 1441980
Kassaflöde från investeringar, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
Investeringsutgifter -625 292-784 289-780 3823 907100-169 556
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna11 93324 76815 034-9 734610
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva137 672114 967181 19266 2251580
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDEUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
150 717-83 035-32 94250 09340-264 265

Kassaflöde från finansiering

Ändringar i utlåningUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
Ökning av utlåning-120 031-167 050-86 26880 7825229 211
Minskning av utlåning70 30278 35679 8911 5351020
Ändring av lånUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
Ökning av långfristiga lån0115 0000-115 000..0
Minskning av långfristiga lån-105 849-100 085-86 54113 544860
Ändringar i eget kapital0000..0
Övriga förändringar i likviditeten −70 282−957−3 514−2 5573670
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall-% 2019Överskr.rätt 2019
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING-225 860-74 736-96 432-21 696129-29 211
Effekt på likviditeten-75 143-157 771-129 37428 39782-293 476