4.6 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018

Kaupunki Vakinaiset 2019Kaupunki Vakinaiset 2018Kaupunki Määräaikaiset 2019Kaupunki Määräaikaiset 2018Kaupunki Työllistetyt 2019Kaupunki Työllistetyt 2018Kaupunki Yhteensä 2019Kaupunki Yhteensä 2018
Keskushallinto3 6763 72046343463564 2024 210
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala10 70310 50832962 87512315414 12213 537
Kaupunkiympäristön toimiala3 3403 2702422565183 5873 544
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala1 5911 5962672681131171 9711 981
Sosiaali- ja terveystoimiala10 98611 55628953 17336140414 24215 133
Yhteensä30 29630 6507 1637 00666574938 12438 405

43. Henkilöstökulut

1 000 euroaKaupunki 2019Kaupunki 2018
Palkat ja palkkiot1 402 2111 372 451
Henkilöstösivukulut  
Eläkekulut310 439333 796
Muut henkilösivukulut51 49655 548
Henkilöstökulut tuloslaskelmassa1 764 1461 761 795
Luontoisetujen raha-arvo7 8229 160
Henkilöstökulut yhteensä1 771 9681 770 955
Tuloslaskelman henkilöstökuluihin sisältyy aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin aktivoituja henkilöstökuluja yhteensä 43 77128 231
Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018–2019 mukaan kaikki ammatillisen koulutuksen opettajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään. Siirtymisen vaikutus vuoden 2019 palkkamenoihin ja lomapalkkavelan määrään-3 135 

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

1 000 euroaKaupunki 2019Kaupunki 2018
Kansallinen Kokoomus163151
Vihreä liitto161138
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue9695
Vasemmistoliitto7257
Perussuomalaiset3531
Suomen ruotsalainen kansanpuolue2828
Suomen Keskusta1912
Suomen Kristillisdemokraatit86
Piraattipuolue66
Liberaalipuolue, vapaus valita33
Feministinen Puolue22
Suomen Kommunistinen Puolue11
Luottamushenkilömaksut yhteensä594530

45. Tilintarkastajan palkkiot

1 000 euroaKaupunki 2019Kaupunki 2018
KPMG Oy Ab
Tilintarkastuspalkkiot 1175202
Tilintarkastajan lausunnot 15128
Muut palkkiot 2306172
Palkkiot yhteensä532402
1 Vertailutieto muuttunut 2 Tilikauden 2018 vertailutieto sisältää KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:lle ja KPMG Oy Ab:lle maksetut palkkiot

Intressitaholiiketapahtumat

Intressitahoilla tarkoitetaan kaupungin kanssa määräysvalta- tai osakkuusyrityssuhteessa olevaa tahoa. Intressitahoihin luetaan kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsen, sekä kunnan muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat. Kaupungin liitetietona esitetään tiedot kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista, siinä tapauksessa, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Liitetietona esitetään myös tavanomaisin ehdoin intressitahojen kanssa toteutetuista toimista niiden osapuolet ja toimien arvot silloin, jos ne ovat tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi kunnan taloudellisen aseman arvioimisen kannalta. Merkittävimpiä intressitaholiiketoimia seuraavien yhtiöiden kanssa:

  • Helen Oy
  • Palmia Oy
  • Helsingin Satama Oy

Taulukon intressitahot ovat kaupungin konserniyhteisöjä. Tietoja yksittäisistä liiketoimista on yhdistelty kokonaisuudeksi oikean ja riittävän kuvan esittämiseksi.

46. Intressitaholiiketoimet

1 000 euroaKonserni 2019Konserni 2018
Kaupungin tavaroiden ja palveluiden myynti intressitahoille
- Myyntituotot2 3372 143
- Palvelumaksutuotot6012 132
- Vuokratuotot80 62877 045
- Liiketoiminnan muut tuotot374656
Kaupungin tavaroiden ja palveluiden ostot intressitahoilta  
- Palvelujen ostot154 884146 700
- Muut ostot65 36264 311
- Maksetut vuokrat98 716113 244
Kaupungin korot ja osingot intressitahoilta  
- korkotuotot39 14638 981
- osinkotuotot57 03737 117
- korko- ja rahoituskulut113113
Kaupungin antamat lainat intressitahoille  
- Lainoja yhteensä1 084 2791 069 087
- Lainojen korot ovat 0-6 % ja lainat ovat vakuudettomia   
- Lisäksi välitettyjä valtion lainojen yhteensä84 673105 303
Kaupungin antamat avustukset intressitahoille  
- avustukset konserniyhteisöille36 56533 440
Muut liiketoimet intressitahojen kanssa
1) Kaupunkikonsernissa on käytössä konsernitili
2) Vuosaaren Urheilutalo Oy on vapautettu tontin vuokrasta
3) Lisäeläkejärjestelyn vuosikulu Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy1 2681 066