1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Helsingin kaupunginvaltuustoon kuuluu 85 jäsentä. Vuoden 2019 aikana valtuusto kokoontui 21 kertaa. Valtuuston paikat jakautuivat vuoden lopussa ryhmittäin seuraavasti: Kokoomus 23, Vihreät 21, Sosialidemokraattinen puolue 12, Vasemmistoliitto 10, Ruotsalainen kansanpuolue 5, Perussuomalaiset 4, Keskustapuolue 2, Sininen valtuustoryhmä 2, Liike Nyt Helsinki 2, Kristillisdemokraatit 1, Feministinen puolue 1, Piraattipuolue 1 ja Terve Helsinki -ryhmä 1. Joulukuussa Piraattipuolueen valtuustoryhmä vaihtoi nimekseen Avoin valtuustoryhmä.

Valtuuston puheenjohtajana vuonna 2019 toimi Otso Kivekäs (vihr.), I varapuheenjohtajana Harry Bogomoloff (kok.) ja II varapuheenjohtajana Pentti Arajärvi (SDP). Hallintosääntöön 16.1.2019 tehdyllä muutoksella puheenjohtajiston kausi muutettiin alkamaan kesäkuun ensimmäisestä valtuuston kokouksesta seuraavan vuoden kesäkuuhun. 5.6.2019 kokouksessa vuoden alussa valittu valtuuston puheenjohtajisto valittiin jatkamaan tehtävissään.

Vuoden 2019 alusta tuli voimaan organisaation muutos, jolla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle luotiin kirjastopalvelukokonaisuus erillään kulttuuripalveluista.

Kaupungin hallintosääntöä tarkistettiin kolmessa valtuuston kokouksessa vuoden 2019 aikana uusien toimintamallien kehittyessä edelleen johtamisuudistuksen ja toimialamuutoksen suuntaisesti.

9.10.2019 kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginkansliaan perustetaan 1.1.2020 alkaen uusi strategiaosasto tehtävänään kaupungin strateginen kehittäminen ja strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja hankkeiden koordinointi, digitalisaation ja tietohallinnon ohjaus, tilasto- ja tutkimustoiminta sekä kansainväliset asiat. Valtuusto päätti samalla muuttaa apulaispormestareiden toimivaltaa siten, että kaupunkistrategian ja talousarvion toteutumisen valvonta toimialalla sekä toimialan asioiden viestinnästä huolehtiminen osaltaan kuuluu apulaispormestareille.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.3.2019 kokouksessa kaupungin tilintarkastajaksi kaudelle 2019–2022 kilpailutuksen perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n.