Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa ympäristöasioihin liittyviä sitovia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2022 tavoitteita asetti kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Asetettujen tavoitteiden kymmenestä mittarista viisi toteutui.

Taulukko 1. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, kaupunkiympäristön toimiala

TAVOITE: TILAKANNAN EKOLOGISUUDEN EDISTÄMINEN
MittariToteutuma
Tavoitteena on, että talotekniikan toimivuuden varmistamisen prosessi (tova) on käytössä kaikissa valmistuneissa perusparannus- ja uudisrakentamishankkeissa. Toteutui.
PTS laaditaan kaikissa v. 2022 valmistuvissa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa.Ei toteutunut.
PTS laaditaan vuoden 2022 aikana kaikkiin 10 vuoden sisällä valmistuneisiin kohteisiin (uudisrakennukset ja peruskorjaukset).Ei toteutunut.
TAVOITE: EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN EDISTÄMINEN
MittariToteuma
Kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, peruskorjauskohteet) päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputekniikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle.Toteutui.
Kaikissa kaupungin kiinteistöissä säädetään ilmanvaihtokoneiden käyntiajat ohjeiden mukaiseksi aina, kun tilojen vakiokäytössä tapahtuu muutos.Toteutui.
Vähintään viidessä palvelurakennushankkeessa ja viidessä asuntotuotannon hankkeessa, joissa suunnittelu tai rakennustyö alkaa vuonna 2022, on asetettu rakentamisen kiertotaloutta tukevia elinkaaritavoitteita, vähimmäisvaatimuksia ja/tai laatukriteereitä.Toteutui.
TAVOITE: KAUPUNGIN KASVUN JA ELINVOIMAISUUDEN EDISTÄMINEN
MittariToteuma
Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin yleiskaavan raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 % (280 000 k-m2).Toteutui.

Taulukko 2. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL

TAVOITE: MINIMOIMME AJAMATTOMIEN LÄHTÖJEN MÄÄRÄN YLLÄPITÄÄKSEMME KORKEAA JOUKKOLIIKENTEEN LUOTETTAVUUTTA
MittariToteuma
Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä. Tavoitetaso: metroliikenne 99,85 %.Ei toteutunut. Metroliikenteessä ajettiin 98,98 % tilatuista lähdöistä.
TAVOITE: VASTAAMME ASIAKKAIDEN KESKEISIIN TARPEISIIN YLLÄPITÄÄKSEMME LAADUKASTA ASIAKASKOKEMUSTA
MittariToteuma
Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa. Tavoitetaso: metroliikenne 4,15 (2020: 4,15).Ei toteutunut. Asiakastyytyväisyyttä mittaava metroliikenteen liikennöitsijäarvosana oli 4,09.

Taulukko 3. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

TAVOITE: UUSIUTUVAN DIESELIN OSUUDEN LISÄÄMINEN KOKONAISKÄYTÖSTÄ
MittariToteutuma
Uusiutuvan dieselin osuus kokonaisdieselin käytöstä vuonna 2022 vähintään 43 %.Ei toteutunut. Staran uusiutuvan dieselin käytön osuus oli 26,8 %.