Ympäristötalous

Ympäristötalouteen sisältyvät ne tuotot, kulut ja investoinnit, jotka on ensisijaisesti tehty ympäristönsuojelullisista syistä. Tiedot on esitetty emo-organisaation eli toimialojen, liikelaitosten ja virastojen osalta.

Ympäristökulut, poistot mukaan lukien, olivat yhteensä 77,9 miljoonaa euroa (- 1,4 % vuodesta 2021). Ympäristökulut olivat 1,5 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista ja 117 euroa asukasta kohden. Suurimmat kuluerät aiheutuivat alueiden puhtaanapidosta ja jätehuollosta (26,7 %) sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämisestä (16,9 %).

Kuva 12. Kaupungin ympäristökulut olivat 77 869 164 euroa vuonna 2022.

Ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 104,0 miljoonaa euroa, mikä oli 14,2 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista ja 156 euroa asukasta kohden. Kaupungin ympäristöinvestoinnit pienenivät 50,6 prosenttia edellisvuodesta, koska Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos yhtiöitettiin. Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen vuoksi muun muassa suurten kaupunkiraidehankkeiden investoinnit eivät enää näy kaupungin investointibudjetissa. Suurimmat investoinnit liittyivät ilmasto- ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen (69,7 %) sekä pilaantuneiden maiden kunnostuksiin (13,5 %).

Kuva 13. Kaupungin ympäristöinvestoinnit olivat 103 990 732 euroa vuonna 2022.

Ympäristötuotot olivat 3,9 miljoonaa euroa. Ympäristötuotot olivat 0,3 prosenttia kaupungin kaikista toimintatuotoista ja 6 euroa asukasta kohden. Myös kaupungin ympäristötuotot pienenivät 30,9 prosenttia edellisvuodesta, koska Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos yhtiöitettiin. Merkittävimmät tuotot tulivat ajoneuvojen siirtomaksuista katujen puhdistukseen liittyen (41,2 %) ja kiertotaloudesta (16,6 %).

Kuva 14. Kaupungin ympäristötuotot olivat 3 858 399 euroa vuonna 2022.

Tilinpäätöksen ympäristövastuiden arvo oli 31.12.2022 yhteensä 23,7 miljoonaa euroa. Vastuut koskivat varautumista entisten kaatopaikkojen kunnostamiseen ja maaperän puhdistamiseen.