Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa ympäristöasioihin liittyviä sitovia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2023 tavoitteita asetti kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Asetettujen tavoitteiden seitsemästä mittarista neljä toteutui.

Taulukko 2. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, kaupunkiympäristön toimiala

Tavoite: Ekologisen kestävyyden edistäminen
MittariToteuma
Kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, peruskorjauskohteet) päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputekniikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika on 15 vuotta tai alle.Toteutui
Kaikissa vuoden 2023 aikana käynnistyvissä toimitila- ja asuntorakentamishankkeissa käytetään työmaan ympäristötavoitteita, joilla ohjataan työmaatoiminnan ympäristövaikutuksia ja kiertotaloutta. Vaatimusten tulee sisältyä hankkeen urakkakyselyyn tai kilpailutusaineistoon.Toteutui
Toteutetaan Helsingin luontoseurantasuunnitelman mukaisesti seurannat 1A-1F. Nämä seurannat koskevat luontoalueiden pinta-alan ja ekologisen verkoston mittaamista pohja-aineistoksi luonnon tilan seurantaan ja LUMO-ohjelman vaikuttavuuden ja riittävyyden arviointiin.Toteutui
Tavoite: Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistäminen
MittariToteuma
Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m² pääosin yleiskaavan raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 % (280 000 k-m²).Ei toteutunut. Asumiseen kaavoitettiin 331 245 k-m², josta täydennysrakentamisen osuus oli 248 917 k-m².

Taulukko 3. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL

Tavoite: Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta
MittariToteuma
Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä. Tavoitetaso: 99,85 %Ei toteutunut. Mittarin toteuma oli 99,79 %.
Tavoite: Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta
MittariToteuma
Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa.
Tavoitetaso: 4,11
Toteutui.

Taulukko 4. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet ja mittarit, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

Tavoite: Täyssähköautojen osuuden lisääminen henkilöautokannasta
MittariToteuma
Täyssähköautojen osuus on yli 28 % henkilöautokannasta (31.12.2023 tilanne, autot ovat Staran omassa käytössä tai jälleen vuokrattu Helsingin kaupungin toimialoille) (vuonna 2021: 11 %)Ei toteutunut. Täyssähköautojen osuus oli 24 % henkilöautokannasta.