Jarrut pois ikäihmisten liikkumiselta

Julkaistu 25.3.2021

Senioreita kannustetaan liikkumaan ja muistutellaan, että arkinen puuhastelukin on tärkeää, kuten rappusten nouseminen, lemmikin ulkoiluttaminen ja siivoaminen.

KAUPUNKI pitää ikäihmisten liikkumista ja liikkeelle lähtöä niin tärkeänä, että se on kirjattu tämän vuoden talousarviotavoitteeksi. Senioreiden hyvinvoinnin vahvistamisesta ja toimintakyvyn parantamisesta liikkumisen avulla on raportoitava säännöllisesti kaupunginvaltuustolle.

Kaupunki on myös halunnut selvittää, mikä estää liikkeelle lähtemistä.

Kaupungin liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen kertoo, että jarruna voi olla esimerkiksi liukas katu, levähdyspaikan tai kaverin puute, toimintakyvyn aleneminen tai se, ettei tietoa palveluista löydetä. Näitä jarruja poistetaan nyt yksi kerrallaan.

”Edelleen elää vahvana mielikuva, kuinka liikkumattomuus ratkeaa liikunnalla: mennään kuntosalille tai lenkkeilemään. Niin tärkeitä kuin ne ovatkin, todellisuudessa liikkuminen on paljon muuta kuin harrastus. Se on myös arkisia askareita, vaikka siivoamista tai rappusten nousua.”

Paajasen mielestä on tärkeää, että nyt sanotaan ääneen, kuinka tärkeää ikääntyneiden liikkuminen ja liikkeelle lähteminen ovat.

Se kertoo samalla arvostuksesta: haluamme, että teidän elämänne on toimintakyvyn säilyessä hyvää, itsenäistä ja kokemuksia täynnä.

IKÄÄNTYMISESTÄ valmistuu koko ajan lisää tutkimustietoa, ja sitä tarkastellaan ristiin kaupungin palveluista saatavan tiedon kanssa. Erityissuunnittelija Tarja Saarinen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta kertoo, että tiedoista ja asiantuntemuksesta oli hyötyä jo pandemian alussa viime keväänä, kun heräsi huoli ikääntyvien toimintakyvyn heikkenemisestä.

”Kotihoidossa oltiin arjen liikkumisen edistämisessä monia muita palveluja valmiimpia liikkumissopimuksen ansiosta, ja sen käyttöä on ryhdytty järjestelmällisemmin vahvistamaan muissakin soten palveluissa. Lisäksi digitaalisia palveluja ja viestintää vahvistetaan.”

Liikkumissopimus on yksilöllinen suunnitelma omien voimavarojen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Sopimus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

IKÄIHMISTEN toimintakyvyn ylläpito on myös työväenopiston työtä. Vaikka ikäihmisten liikkeelle houkuttelu on koulutuspäällikkö Jonna Martikaiselle tuttu juttu, on kaupungin tavoite lisätä liikkumista vielä terävöittänyt toimintaa.

Liikkumisen kurssien kuvauksiin on nyt liitetty tietoa vaatimus- ja kuormittavuustasosta asteikolla 1–3. Esimerkiksi tanssista kiinnostunut voi miettiä, aloittaako helpoimmista kursseista vai meneekö saman tien kovempikuntoisten taitajien joukkoon.

Toiveita kuunnellaan tarkkaan, ja tarjontaa on jo aiemmin laajennettu joukkuepeleihin ja ulkoliikuntaan.

”Yksi tuoreista kurssi-ideoista on seniorilta saamamme polkupyöräilyn opetuksen peruskurssi. Se oli aika yllättävä, mutta meillä nyt harkinnassa.”

PYÖRÄILYLIIKENTEEN koordinaattori Oskari Kaupinmäki suosittelee lämpimästi pyöräilyä ikääntyneillekin. Kaupungin pyöräilyverkostoa kehitetään kaiken aikaa.

”Pyöräillessä toiminta-alue laajenee. Ikäihmisen liikkumisen säde on kävellen alle kilometrin, mutta pyörällä jo 3–5 kilometriä.Tavoitteena on, että Helsingistä tulee kaikenikäisten ja -kykyisten ympärivuotinen pyöräilykaupunki.”