Henkilöstösuunnittelu uudistui

Olemme tehneet henkilöstösuunnittelun ja talousarvion yhteydestä aiempaa näkyvämpää. Ennakoimme henkilöstömuutoksia ja korostamme sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksia.

Loimme henkilöstösuunnittelulle kaupunkiyhteisen mallin, joka ennakoi tulevien vuosien henkilöstön määrän ja laadun tarvetta. Varaudumme henkilöstösuunnittelun keinoin myös toiminnan muutoksiin.

Olemme koonneet henkilöstösuunnittelun tietoja aiemmin toimiala- ja liikelaitoskohtaisesti hieman erilaisin määrittelyin. Nyt yhdenmukaistimme talousarviovalmistelussa käytettävät henkilöstötiedot.

Järjestimme tammikuussa työpajan henkilöstösuunnittelusta vastaaville sekä käsittelimme teemaa eri foorumeilla. Toimme näkyväksi henkilöstösuunnittelun ja talousarviotyön yhteyden.

Kaupungin palautumissuunnitelmassa (lisää sivulla 8–10) sisäinen liikkuvuus on nostettu yhdeksi keskeiseksi tekijäksi. Sisäisellä liikkuvuudella tarkoitetaan henkilöstön siirtymistä organisaation sisällä tehtävästä toiseen määräaikaisesti tai pysyvästi. Liikkuminen voi olla osa- tai kokoaikaista työtehtävien muutosta ja resurssien tasaamista.

Korona-aikana sisäistä liikkuvuutta on toteutettu erityisesti osaajapankin avulla siirtämällä henkilöstöä tilapäisesti toisiin tehtäviin.

Paransimme myös sisäisessä haussa olevien tehtävien löydettävyyttä intrassa.

Analysoimme lisäksi, mitä sisäisen liikkumisen edistäminen ja kasvu kunkin toimialan ja liikelaitoksen kannalta tarkoittaa.

Sisäisen liikkuvuuden edistäminen on osa kaupungin strategiaa, ja kehitämme tätä laajemmin vuoden 2022 aikana.

Kokosimme tietoa sisäisestä liikkumisesta Henkilöstösuunnittelu-intrasivustolle.