Virtaa verkko-oppimisesta

Kuvituskuva: kaupunkiympäristön toimialan henkilökuntaa Kymp-talossa.
Kuva: Jussi Hellsten

Kaupunki otti käyttöön yhteisen verkko-oppimisalusta Oppivan, jonka avulla pääsemme kehittämään osaamista ketterästi ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkko-oppimisen merkitys kasvaa. Linjasimme kaupungin oppimisalustaa varten yhteiset toimintatavat, sovimme alustan laatukriteerit ja suunnittelimme Miten teet verkkokurssin -pilottikurssiksi oppimisalustalle.

Käynnistimme huhtikuussa Oppiva Stadi -webinaarisarjan kaikille oppimisalustasta kiinnostuneille.

Käyttöönottoprojektin tavoitteena oli saada järjestelmä kesäkuussa kuntoon. Rajapintojen rakentaminen kuitenkin viivästytti aikataulua.

Lanseerasimme alustan elokuussa tilaisuudessa, jonka nimi oli Verkko-oppimisesta virtaa – tule tutustumaan Oppivaan!

Osallistujia oli lähes sata, ja palautteen perusteella tilaisuus oli selkeä ja antoi hyvän kokonaiskuvan Oppivasta. Odotukset ja kiinnostus Oppivaa kohtaan kasvoivat.

Toimiva uusi väline

Oppiva on herättänyt kiinnostusta erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa, missä on suuri tarve kehittää henkilöstön osaamista myös verkko-oppimisen mahdollisuuksia tarjoamalla.

Henkilöstön kehittämispäällikkö Ulla Väisänen Soten henkilöstö- ja kehittämispalveluista toteaa, että Oppiva toimii erityisesti lähikoulutusten lisänä, itseopiskelun välineenä ja uusien asioiden opettelussa.

Konkreettinen esimerkki on muun muassa verkkokurssi siitä, miten kohdata erilaiset ihmiset.

Sote on tehnyt Oppivaan monta itsensä johtamisen verkkokurssia ja hyödyntänyt Oppivaa monilla muillakin verkkokursseilla.

Väisänen kertoo, että Sote on pyrkinyt sekä tekemään itse että ostamaan ulkoa kursseja, jotka tukevat sotelaisten työtä.

Sotessa tarkoituksena on vahvistaa ja tukea oppimiskulttuurin kehittymistä kannustamalla Oppivan käyttöön ja kurssien rakentamiseen. Samalla kehittyvät ajatukset ja ideat Oppivan käyttökohteista.