7 Henkilöstön äidinkieli

Kaikista palvelussuhteista 10 prosenttia oli muun kuin suomen tai ruotsinkielisiä. Muunkielisten osuus nousi selvästi edellisestä vuodesta. Virallisesta henkilömäärästä muunkielisiä oli 9,2 prosenttia. Virallisesta henkilömäärästä on vähennetty muun muassa hyvin lyhyet työsuhteet. Toimialoista suurin muunkielisten osuus on edelleen sosiaali- ja terveystoimessa, jossa muunkielisten osuus oli 13,6 prosenttia.