6 Henkilöstön keski-ikä

Henkilöstön keski-ikä on pysynyt edelleen lähes samalla tasolla kuin viitenä edellisenä vuotena. Vuonna 2019 keski-ikä nousi hieman 44,8 vuoteen ja laski takaisin 44,6 vuoteen 2020. Nyt keski-ikä oli taas 44,8 vuoden 2021 lopussa. Vakinaisten keski-ikä on 46,5 ja määräaikaisten 38,3. Naiset ovat keskimäärin hieman nuorempia ja miehet vastaavasti vanhempia. Naisten ja miesten ikäero on suurempi määräaikaisten ryhmässä.