3 Vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän saavuttava vakinainen henkilöstö

Vuonna 2022 vanhuuseläkkeelle jää arviolta 691 henkilöä. Vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän saavuttavan henkilöstön määrän ennustetaan nousevan vuodesta 2027 alkaen kahdeksi vuodeksi yli yhdeksään sataan henkilöön vuodessa.