Koulutus, valmennus ja johtaminen: Hyvä johtaminen edistää toimivia palveluja

Hyvä esihenkilötyö ja johtaminen edistävät kaupungin toimivuutta ja palvelujamme. Tuimme johtamista lukuisilla valmennuksilla ja koulutuksilla.

Osastonhoitajat poseeraavat käytävällä valokuvaa varten.
Osastonhoitajat Eveliina Rantala ja Tarja Kuvaja sekä johtaja Tarja Sainio kertovat, että huumori auttaa, kun koronatilanteen takia kaikilta vaaditaan lisää joustavuutta. Kolmikko otti maskin kasvoilta pientä kuvaushetkeä varten. Kuva: Laura Oja.

Johtaja Tarja Sainio Kustaankartanon seniorikeskuksesta osallistui keskijohdon valmennukseen ja suosittelee sitä lämpimästi kollegoilleen ympäri kaupunkiorganisaation.

– Koulutuksen kokonaisuus oli todella hyvä. Se herätti hurjasti ajatuksia mutta antoi myös työkaluja oman työn kehittämiseen, Sainio kertoo.

Valmennukseen kuului tehtäviä, ja sen aikana pääsi kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja. Teemat nousivat kaupungin johtamisen kulmakivistä, jotka ovat näkemyksellisyys, innostus, linjakkuus ja toimeenpano.

– Lähdin tekemään koulutuksen aikana Kustaankartanon strategian toimintasuunnitelmaa. Meillä kaupungilla on paljon erilaisia asiakirjoja ja tulosraportteja, joita kokosin yhteen Kustaankartanoa varten.

Tuosta sai alkunsa Kustaankartanon oma ohjelma, jota seurataan ja jonka mukaan toimintaa kehitetään kaikissa seniorikeskuksen yksiköissä.

Yhtenäinen ohjelma tukee myös vertaisoppimista. Kun jossakin yksiköistä keksitään uutta ja toimivaa, tieto tästä leviää järjestelmällisimmin muihinkin yksiköihin kokeiltavaksi. Kustaankartanolle on sovittu myös oma strategiapäivänsä, joka sekin sai alkunsa koulutuksen innoittamana.

Sainio on ollut kaupungin palveluksessa neljä vuotta, ja vasta koulutuksen aikana hänelle muodostui kokonaiskäsitys kaupungin toiminnasta. Hänen mielestään laajempi tietoisuus koko organisaatiosta helpottaa siinä toimimista sekä sitouttaa toimintaan tiiviisti.

Koulutuksesta sai alkunsa myös Kustaankartanon työhyvinvoinnin johtamisen projekti.

Sainio kertoo varovansa koulutuksesta tai valmennuksesta tulevia johtamisen puuskia, jotka tuppaavat pian laimenemaan.

– Kustaankartanossa pyrimme kehittämään työtämme pitkäjänteisesti, ja yritän olla menemättä puuskiin mukaan. Meillä on hirmu hyvä johtamisen tiimi. Tiimin ylihoitaja ja palvelupäällikkö lähtevät hienosti mukaan pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Maltillisuus ja pitkäjänteisyys eivät sulje pois innostumista. Kaikkein parasta on, kun koko ketju johdosta työtekijöihin saadaan esimerkin voimalla innostumaan.

Sainio kertoo, että johdon pitää omalla esimerkillään osoittaa toimivansa niin hyvin kuin mahdollista – siis johtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ammattilaiset puolestaan osaavat oman työnsä ja tuntevat, kuinka sitä tehdään parhaiten.

Kun Kustaankartanossa työntekijöiltä tulee viesti, että nyt sängyt ovat loppumassa kesken, tilanteeseen reagoidaan heti ja järjestetään lisää sänkyjä.

– Ihmisten pitää voida luottaa siihen, että asioita tapahtuu ja niitä viedään eteenpäin.


Valmennuksissa verkostoidutaan

Tuimme johdon ja esihenkilöiden valmennuksilla kaupunkistrategian ja kaupunkiyhteisen johtamisen viemistä käytäntöön sekä toimintakulttuurin uudistamista.

Johtamis- ja esihenkilötyön osaamisen kehittämisessä keskeistä olivat johtamisen kulmakivet ja niiden mukainen hyvä esihenkilötyö ja johtaminen, esihenkilöroolissa kehittyminen sekä työmenetelmien hallinta.

Valmennuksiin ja koulutuksiin sisältyi henkilöstöjohtamisen lisäksi organisaation tavoitteisiin, asiakkaisiin, palveluihin, toimintaan, talouteen, ilmastonmuutokseen ja uudistumiseen liittyvä johtaminen.

Valmennukset edistivät osallistujien verkostoitumista ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Monipuolisia valmennuksia

Valmennuksien kohderyhminä olivat potentiaaliset esihenkilöt, lähiesihenkilöt, esihenkilöt ja keskijohto.

Valmennuksia olivat Stadin esihenkilöksikö, Startti esihenkilötyöhön, Treeni, Stadin Valmentaja ja keskijohdon Rohkeasti eteenpäin!

Näiden lisäksi valmennuksiin kuuluivat tutkintoon tähtäävät Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto JET sekä Lähiesimiesten ammattitutkinto LAT.

Ylemmälle johdolle ja keskijohdolle oli käynnissä kaksi kaksivuotista EMBA-valmennuksen ryhmää. Joulukuussa valmistui EMBA 4-ryhmä, EMBA 5-ryhmä päättää opintonsa ensi vuonna.

Molemmissa ryhmissä on osallistujia kaikilta toimialoilta.

Keskitettyjen valmennusten lisäksi henkilöstöä osallistui organisaatiokohtaisiin esihenkilötyön valmennuksiin ja kehittämishankkeisiin.

Valmennusta virtuaalisesti ja hybridinä

Olemme toteuttaneet koronaepidemian aikana valmennukset, koulutukset ja coachaukset kokonaan virtuaalisesti tai hybridinä. Toteutustapa on valittu koronasuositusten mukaisesti.

Uudet toteutustavat ovat toimineet teknisesti hyvin, ja olemme oppineet niistä koko ajan lisää.

Työ ja työtavat muuttuvat tehdessä – hyvät opit ja käytännöt virtuaalisuudesta jäävät elämään lähitöihin palattaessakin.

Virtuaalisen esihenkilötyön ja johtamisen tueksi toteutimme useita Kun johtaminen siirtyy verkkoon- sekä Hybridijohtamisen verkkokursseja. Niissä käsiteltiin henkilöstön kohtaamista ja osallistamista, luottamuksen rakentamista ja yhteydenpitoa, virtuaalisia kokouskäytäntöjä ja työn johtamisen käytäntöjä virtuaali- ja hybridimallissa toimittaessa.

Myös jaksaminen ja työhyvinvointi etätöissä ovat olleet kurssien keskeisiä teemoja.

Hyvät virtuaalisuuden opit ja käytännöt jäävät elämään lähitöihin palattaessa.

Data tiiviisti mukana

Kehitimme osaamistamme datan hyödyntämisessä ja koneoppimisessa kaupungin tarpeisiin räätälöidyllä vuoden kestävällä Helsinki Data Science Certificate -koulutusohjelmalla. Toteutimme sen yhteistyössä Aalto EE:n kanssa.

Osana ohjelmaa osallistujat suorittivat yhteensä 10 opintopistettä Aalto-yliopiston ohjelmointi-, tekoäly- sekä koneoppimiskursseja. He tekivät lisäksi ryhmissä neljä projektia ja ratkaisivat jonkin toimialan haasteen oikean datan avulla alusta loppuun itse tekemällä.

Ohjelmaan osallistui kaksikymmentä eri alojen asiantuntijaa kaupungin toimialoilta ja liikelaitoksista. Osallistujien joukossa oli muun muassa ICT-projektipäälliköitä, ohjelmistokehittäjiä ja tutkijoita, jotka saivat loistavat valmiudet edistää datan ja koneoppimisen hyödyntämistä ongelmien ratkaisemiseksi.

Digitalisaatio-ohjelman pohjalta johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille toteutettiin datan, datan hyödyntämisen, data-analytiikan ja tietojohtamisen tilaisuuksia.

Ketterän kehittämisen (Kehmet) koulutuskokonaisuuden palvelutarjoama eteni, ja mukaan tuli verkkokoulusta. Projekti- ja hankehallinnan osaaminen oli mukana useilla tietohallinnon kursseilla.

Tukea etätyöhön

Tuimme koulutuksilla koko henkilöstön osaamista uusien digitaalisten välineiden käytössä. Tietoiskut ja Teams-koulutukset tukivat etätyötä ja etätyön välineiden osaamista.

Viestinnän ja mediahallinnan osaamista tuimme media- ja esiintymiskursseilla, joissa osallistujat saivat tietoa käytännön tilanneharjoitteiden lisäksi.

Koko henkilöstön itseopiskelun verkkokurssien teemoja olivat saavutettavuus, ajankäytön hallinta, fasiltointi sekä muutos- ja paineensietokyky.