Sote-uudistus edellyttää valmistelua myös Helsingissä

Sote-uudistus astuu voimaan 2023. Toisin kuin muualla Suomessa Helsingissä sote-uudistus toteutuu erillisratkaisun mukaisesti. Muusta maasta poiketen sote-uudistuksen piirissä olevaa henkilöstöä ei siirretä hyvinvointialueille, vaan kaupungin henkilöstö pysyy kaupungin palveluksessa. Sote-uudistus edellyttää myös Helsingissä valmistelua ja täytäntöönpanotoimia. Tarkoituksena on siirtää sote-uudistuksen piirissä oleva henkilöstö uudelle toimialalle.

Käynnistimme vuoden aikana yhteistoiminta- ja henkilöstösuunnittelun. Valmistelimme henkilöstöasioita yhteistyössä erityisesti sosiaali- ja terveystoimialan, pelastuslaitoksen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan HR:n kanssa.