1 Henkilöstön määrän muutos

Henkilöstömäärä kasvoi joulukuusta 2020 joulukuuhun 2021 yhteensä 103 henkilöä, eli 0,26 %. Kokonaisuudessa ei siis tapahtunut merkittävää muutosta.​

Vakinaisten määrä kasvoi 30 984:stä 31 033:een, eli 0,16 %. Määräaikaisten määrä kasvoi 8 168:sta 8 222:een, eli 0,66 %. Palkkatuettujen määrä kasvoi 571:stä 614:sta, eli 7 %.​