Rekrytointi: Yhä vankempaa työvoimapulan selätystä

Yrityskylän pyöritettävä "onnenpyörä", joka on jaettu sektoreihin. Sektoreilla eri ammatteja, esim. juristi, kirjastonhoitaja, liikunnanohjaaja, palvelumuotoilija, ympäristötarkastaja, asemakaavapäällikkö.
Kuva: Laura Oja

Jatkoimme työtä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja työvoimapulan torjumiseksi. Tarvitsemme entistä monipuolisempia ratkaisuja sekä kaupunkitason koordinointia.

Teemme töitä lukuisin eri tavoin henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Henkilöstön saatavuus on myös yksi uuden kaupunkistrategian prioriteeteista.

Valmistelimme tämän strategisen tavoitteen toteuttamiseksi työvoiman saatavuuden hankkeen vuosille 2022–2024. Hankkeen tavoitteena on muun muassa löytää entistä vaikuttavampia keinoja parantaa työvoiman saatavuutta sekä tukea tilannekuvan muodostamista ja ylläpitoa.

Kuntakokeilu alkoi

Edistäessämme henkilöstön saatavuutta tuemme samalla työllistymistä. Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi maaliskuussa. Vuoden lopulla kuntakokeilun organisaatiossa työskenteli noin 460 ihmistä.

Kaupunki järjesti rekrytoivia koulutuksia ja oppisopimuskoulutuksia eri tehtävissä ja erityisesti työvoimapula-aloilla. Koulutuksia oli esimerkiksi hoiva-avustajan, lähihoitajan, lastenohjaajan ja ruokapalvelutyöntekijän tehtäviin.

Women to work -hankkeessa järjestimme koulutusta vieraskielisille koulunkäyntiavustajille. Palkkatuella järjestettyjä oppisopimuskoulutusjaksoja järjestettiin vuoden aikana 106 kappaletta. Haasteena on ollut saada koulutuksiin riittävästi soveltuvia hakijoita.

Rekrytoivien koulutusten ja oppisopimuskoulutuksien osallistujille järjestetään myös kielikoulutusta. Sosiaali- ja terveystoimiala, kaupunginkanslia sekä Stadin ammatti- ja aikuisopisto suunnittelivat räätälöidyn suomen kielen koulutuksen toteutettavaksi työpaikalla. Räätälöityä kielikoulutusta pilotoidaan tammikuussa 2022.

Rekrytoivat koulutukset -työryhmä seurasi toimenpiteiden toteutumista sekä suunnitteli niiden kehittämistä ja tavoitteita seuraavalle vuodelle.

Yhteistyö Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä työllisyyspalveluiden kanssa jatkui. Tarkoituksena on edelleen tiivistää yhteistyötä ja markkinoida koulutuspaikkoja yhä järjestelmällisemmin. Lisäksi tavoitteena on kuvata työllistymis- ja oppimispolkuja kaupungin tehtäviin.

Vahvistimme esihenkilöiden ja HR:n palkkatukityöllistämisen osaamista. Kaupunginkanslian henkilöstöosasto ja kaupungin työllisyyspalvelut järjestivät yhteistyössä neljä Info palkkatuella työllistämisestä -koulutusta. Kohderyhmänä olivat kaupungin esihenkilöt ja HR-ammattilaiset. Koulutuksissa käytiin läpi perusteet palkkatuella työllistämisestä, työkokeiluista ja palkkatuetuista oppisopimuksista. Koulutukset jatkuvat.

Muunkielisten rekrytointi helpommaksi

Kaupungin tavoitteena on jo monen vuoden ajan ollut lisätä muunkielisen henkilöstön osuutta sekä kehittää maahanmuuttajataustaisten rekrytointia.

Määrittelimme yhdessä toimialojen, liikelaitosten ja virastojen kanssa toimenpiteitä, joiden toteuttaminen helpottaisi muunkielisen henkilöstön rekrytointia.

Osa toimenpiteistä on nopeampia ottaa käyttöön, kuten esimerkiksi keskeisten lomakkeiden kääntäminen. Osa taas vaatii enemmän suunnittelua, kuten kaupunkitasoinen kielitaidon kehittämisen tuki.

Työ jatkuu ja vahvistuu. Olemme määritelleet tavoitteet loppuvuodesta 2021 valmistuneessa tiekartassa (Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton tiekartta 2021–2025).

Jatkossa on tarpeen panostaa siihen, että kaupungille saadaan rekrytoitua aiempaa enemmän vieraskielisiä korkeakoulu­harjoittelijoita.

Kansainvälisiä opiskelijoita harjoittelijoiksi

Kaupunginkanslia myönsi jälleen toimialoille ja virastoille vuosittaisen rahoituksen, jolla palkattiin vieraskielisiä, ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia harjoittelijoita.

Kaupunki osallistui toista kertaa Helsinki University International Talent Programme -ohjelmaan, jossa kaupunkiorganisaation eri yksiköt saivat ryhmän kansainvälisiä opiskelijoita mentoroitavikseen.

Opiskelijat ovat erittäin kiinnostuneita kaupungin työ- ja harjoittelumahdollisuuksista. Jatkossa on tarpeen panostaa siihen, että kaupungille saadaan rekrytoitua aiempaa enemmän vieraskielisiä korkeakouluharjoittelijoita.

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto sopi yhteistyöstä Plan Internationalin kanssa vieraskielisten kesätyöntekijöiden palkkaamisessa vuodelle 2022.

Markkinoimme maahanmuuttaneille nuorille kaupungin kesätyöpaikkoja Plan Internationalin kautta. Planista on tarvittaessa saatavissa tukea, koulutuksia ja vierailuja työpaikoille.

Tarjosimme toimialoille ja liikelaitoksille myös mahdollisuutta lähteä mukaan job shadowing -kokeiluun. Kokeilussa nuori tutustuu työtehtävään ammattilaisen opastuksella joko etänä tai paikan päällä.