8 Henkilöstö sukupuolittain

Miesten osuus henkilöstöstä oli 9 534 henkilöä, eli 24,3 prosenttia (edellisenä vuonna 23,9 %). Toimialojen ja liikelaitosten kesken on suuria eroja miesten ja naisten osuudessa. Suurilla sosiaali- ja terveystoimen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla naisia on selvä enemmistö. Miesvaltaisia organi­saatioita ovat HKL, pelastuslaitos ja Stara.