HR-ammattilaisten osaaminen vahvistuu

Kuvituskuva: kaupunkiympäristön toimialan henkilökuntaa Kymp-talossa.
Kuva: Jussi Hellsten

Kaupungin HR-verkoston keskeisenä tehtävänä on tukea esihenkilöitä johtamistyössä. Vahvistimme HR-verkoston toimintaa yhdessä tekemisellä yli organisaatio- ja yksikkörajojen, yhtenäistämällä HR-käytäntöjä sekä kasvattamalla HR-ammattilaisten osaamista.

HR-verkosto kokoontui säännöllisesti oppimaan ja jakamaan osaamista yhteisissä teematilaisuuksissa, joissa käsiteltiin tiedolla johtamista, oppimiskulttuuria, viestintää, monipaikkaista työtä sekä ketterää HR:ää.

Loimme säännöllisissä kokoontumisissa kuvauksen HR-esihenkilöiden ja HR-partnerien HR-palveluista ja HR:n urapoluista. Käsittelimme myös strategisia HR-teemoja, kuten HR:n digitalisaatiota sekä onnistumisen ja osaamisen johtamista.

Jaoimme esimerkkejä hyvistä HR-käytännöistä ja -toimintamalleista. Valmistauduimme myös tulevaan strategiakauteen.

HR-partnerit saivat perehdytystä, koulutusta, työnohjausta ja coachausta.

Oma verkosto osaamisen kehittämiselle

Stadin HR:n osaamisen kehittämisen verkosto aloitti toimintansa syksyllä. Verkoston tarkoituksena on vahvistaa esihenkilöiden ja HR-ammattilaisten osaamista ja sen kehittämistä.

Osaamisen kehittämisen prosesseista tehdään yhä järjestelmällisempiä. Kehitämme koulutuksia, valmennuksia ja osaamisen kehittämisen menetelmiä yhdessä.

Kaikilla toimialoilla ja liikelaitoksilla on nimetty kaupunginkanslian henkilöstöosaston HRD-kumppanikonsultti (Human Resource Development, henkilöstön kehittäminen).

Kumppanuuden ansiosta olemme onnistuneet vahvistamaan yhteistyötä osaamisen, toiminnan ja toimintakulttuurin sekä johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisessä.

HRD-kumppanikonsultti osallistuu kehittämisprojekteihin, tuottaa valmennuksia sekä tuo toimialojen ja liikelaitosten näkökulmaa vahvemmin mukaan kehittämiseen ja palvelujen uudistamiseen.